Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami na targach EKOTECH

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami na targach EKOTECH

 

 

Organizator:   AK NOVA

                                                                                                                                                                           

Miejsce: Targi EKOTECH, Kielce, sala konferencyjna F2, Pawilon F

                                                     

27. 02. 2019 r.                                                                                                                                                                             

 

Moderator: dr Jolanta Kamińska – Borak

                                                                                                                                                                                                         

10.00 - rozpoczęcie konferencji

10.15 - 10.35 - Radosław Michalec, Profeko Sp. z o. o. - Monitoring gospodarki odpadami w gminie - narzędzia informatyczne, doświadczenia i możliwości jego prowadzenia

10.35 - 10.55 - Adam Rogaliński, Urząd Miasta Kielce - Gospodarka odpadami w Kielcach – stan obecny, perspektywy, wyzwania 

10.55 - 11.15 - Jarosław Roliński, NFOŚiGW - Możliwości finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW 

11.15 - 11.35 - Wiesław Wojdyła, GOAP Poznań - Organizacja systemu międzygminnego w zakresie zbiórki odpadów

11.35 - 12.00 - Łukasz Kubisz, AK NOVA Sp. z o. o. - Audyt techniczny jako nowe narzędzie optymalizacji funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów 

12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 12.50 - Mariusz Rajca TOMRA Sorting Sp. z o. o. - 10 lat sortowania wspomaganego czujnikami w Polsce. Wyższy poziom efektywności oraz jakości sortowania.

12.50 - 13.10 - Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna SchamperaDubis, Zając i Wspólnicy sp.k. - Zlecanie odbioru odpadów przez samorządy – in house czy przetarg? 

13.10 - 13.30 - Hanna Zajączkowska, SUEZ Zachód Sp. z o.o. - PPP w gospodarce odpadami - praktyczne doświadczenia 

13.30 - 13.50 - Hanna Rudolf, Mentor S.A. - Zabezpieczenie roszczeń -  wybór formy, koszty polis środowiskowych, praktyka 

13.50 - 14.10 - Maciej Kiełbus,  Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. - Analiza prawna dotycząca obowiązków samorządu w zakresie. selektywnej zbiórki  

14.10 - 14.30 - Łukasz Kamiński, APRIVA Sp. z o. o. Sp. k - Sanitacja pojemników na odpady

14.30 - 15:00 - Pytania i dyskusja

15:00 - Lunch

 

19.00 - 00:00 - Bankiet dla uczestników    

 


28. 02. 2019 r.

Moderator: Katarzyna Błachowicz

 

10.00 - 10.20 - Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. - Nowe przepisy prawa
i ich wpływ na funkcjonowanie RIPOK 

10.20 - 10.40 - Piotr Grabek, AK NOVA Sp. z o. o. - Przegląd i ocena dostępnych technologii oczyszczania odcieków składowiskach i ścieków technologicznych z MBP

10.40 - 11.00 - Marcin Jęśko - Nowy BAT na MBP – implementacja przepisów z wykorzystaniem autorskich Systemów Zarządzania Jakością    

11.00 - 11.20 - Mateusz Grudzina, ZZO Nowy Dwór - prowadzenie procesu kompostowania - Kompost jako produkt rynkowy 

11.20 - 11.40 - Paweł Karwat, BIO-INDUSTRY - HACCP dla opornych czyli jak uzyskać certyfikat – przewodnik 

11.40 - 12.00 - Jacek Chrząstek, Strabag - Fermentacja odpadów w liczbach czyli czy to się opłaca 

12.00 - 12.20 - Michał Bula, TOMRA Sorting Sp. z o. o. – Odpowiedzialny rozwój sortowania szkła z odpadów komunalnych z wykorzystaniem kombinacji separatorów optycznych AUTOSORT laser oraz AUTOSOR color szansą na osiąganie wyznaczonych poziomów recyklingu w Polsce w latach 2020+. Przykład współpracy TOMRA Sorting oraz ZZO Marszów

12.20 - 12.50 - Przerwa kawowa 

12.50 - 13.10 - Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna SchamperaDubis, Zając i Wspólnicy sp.k. - Najnowsze regulacje prawne i ich wpływ na funkcjonowanie "instalacji odpadowych"  

13.10 - 13.30 - Witold Bruzda, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Ściganie przestępstw przeciwko Środowisku. Nowe instrumenty Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach
i ustawy o inspekcji ochrony środowiska

13.30 - 14:30 - Panel dyskusyjny

 

14.50 - 16:50 - Wyjazd i zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku*

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku niedostatecznej ilości chętnych


        

wróć