Oferta szkoleniowa wrzesień-grudzień 2019

Oferta szkoleniowa wrzesień-grudzień 2019

(Uwaga! Oferta jest cały czas w trakcie aktualizacji stąd mogą nastąpić zmiany)

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów szkoleń, prosimy o kontakt: szkolenia@prolect.pl lub tel. (0-42) 630-62-27

 

 

Nr

Zakres tematyczny

Data i miejsce

Temat

Wykładowca

 

 

1

Chemia

25.09.2019

Łódź

KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Monika Wasiak-Gromek

 

 

 

2

Chemia

27.09.2019

Łódź

Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki
– wiedza w pigułce

Mariusz Godala

Anna Kwiatkowska

 

 

3

Chemia

04.10.2019

Łódź

Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP

Dorota Dominiak

 

 

4

Chemia

08.10.2019

Łódź

KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Monika Wasiak-Gromek

 

5

Chemia

09.10.2019

Łódź

ADR od podstaw

 Monika Malicka

 

 

6

Chemia

10.10.2019

Warszawa

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, kody UFI – warsztaty

Mariusz Godala

Anna Kwiatkowska

 

 

7

Chemia

17.10.2019

Warszawa

 

BIOBÓJCZE - program w opracowaniu

Karolina Pastuszko

Małgorzata Dobczyńska

 

 

8

Ochrona środowiska

 

18.10.2019

Łódź

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym wg najnowszych przepisów.

Paweł Sosnowski

 

 

9

Transport

21.10.2019

Łódź

Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach

Artur Czapiewski

 

 

10

Transport

22.10.2019

Łódź

 

SENT (zmiany w przepisach)

Krzyszto Kasztura

 

 

11

Chemia

23.10.2019

Łódź

Blok szkoleniowy pt.: Cz1  Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych”

Monika Wasiak-Gromek

 

 

 

12

Ochrona środowiska

 

24.10.2019

Łódź

Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Baranowska

 

 

 

13

Chemia

25.10.2019

Łódź

Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium

Grażyna Mielczarek

 

 

14

Chemia

28.10.2019

Łódź

Klasyfikacja wyrobów, ich cechy oraz wpływ parametrów na wytrzymałość powłok i warstw

Artur Chonewicz

 

 

15

Chemia

14.11.2019

Warszawa

 

„Pestycydy – system rejestracji i kontroli "

Agnieszka Hernik

 

 

16

Chemia

15.11.2019

Łódź

Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP

Marek Ubraniak

 

 

17

Transport

15.11.2019

Łódź

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka

Robert Biegała

 

 

18

Ochrona środowiska

18.11.2019

Łódź

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle najnowszych zmian w prawie

Specjalista-

Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska

 

 

19

Transport

20.11.2019

Łódź

Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi

Edyta Kociuba

 

 

20

Chemia

21.11.2019

Warszawa

 

BIOBÓJCZE - program w opracowaniu

Natalia Kister

 

 

21

Chemia

22.11.2019

Łódź

Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH i CLP

Dorota Dominiak

 

 

 

22

Ochrona środowiska

22.11.2019

Łódź

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja  przepisów  ustawy  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami  opakowaniowymi - aktualny stan prawny

Paweł Sosnowski

 

 

23

Ochrona środowiska

25.11.2019

Łódź

Nowe regulacja dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Katarzyna Baranowska

 

 

24

Chemia

26.11.2019

Łódź

 

Tematyka: barwienie produktów

Artur Chonewicz

 

 

25

Chemia

27.11.2019

Łódź

Blok szkoleniowy pt.: Karty charakterystyki:

Cz 2 ” OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH

Monika Wasiak-Gromek

 

 

 

26

Chemia

29.11.2019

Łódź

 

Zastosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej na stanowisku laboranta

Grażyna Mielczarek

 

 

27

Chemia

29.11.2019

Łódź

Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity

Aneta Wiktorek-Smagur

 

 

28

Chemia

02.12.2019

Warszawa

 

Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium

Grażyna Mielczarek

 

 

29

Transport

02.12.2019

Warszawa

Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach

Artur Czapiewski

 

 

30

Transport

03.12.2019

Łódź

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - nowe regulacje prawne w 2019 roku

Krzysztof Kasztura

 

 

31

Chemia

03.12.2019

Łódź

KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Monika Wasiak-Gromek

 

 

 

32

Chemia

03.12.2019

Łódź

 

Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych

Robert Biegała

 

 

33

Chemia

04.12.2019

Gliwice

Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych

Małgorzata Zubielewicz

 

 

34

Chemia

05.12.2019

Gliwice

Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów i mechanizmu tworzenia powłoki

Małgorzata Zubielewicz

 

 

35

Chemia/Transport

06.12.2019

Łódź

ADR 2019 I SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2019

Krzysztof Grzegorczyk

 

 

36

Chemia

09.12.2019

Warszawa

Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki
– wiedza w pigułce

Mariusz Godala

Anna Kwiatkowska

 

 

37

Ochrona środowiska

09.12.2019

Łódź

RAPORT DO KOBIZE – OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZMIANY W RAPORCIE ZA ROK 2019 – przepisy i praktyka

Barbara Kędzierska

 

 

38

Ochrona środowiska

10.12.2019

Łódź

Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.

Katarzyna Baranowska

 

 

39

Chemia/Transport

11.12.2019

Łódź

 

Adr od podstaw

Monika Malicka

 

 

40

Ochrona środowiska

27.01.2020

Łódź

RAPORT DO KOBIZE – OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZMIANY W RAPORCIE ZA ROK 2019 – przepisy i praktyka

Barbara Kędzierska

 

 

41

Chemia

29.01.2020

Łódź

Blok szkoleniowy pt.: Karty charakterystyki:

Cz 3 ”Karty charakterystyki

Monika Wasiak-Gromek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

Termin do ustalenia

listopad/grudzień

Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL - warsztaty praktyczne

Aneta Wiktorek-Smagur

Marek Ubraniak

                 

 

Z poważaniem,

Katarzyna Kominkiewicz

kasia@prolect.pl / tel. 506-079-030

wróć