Najlepsze raporty społeczne walczą o nagrodę. Wśród nich Raport VIVE Group, dumy województwa świętokrzyskiego.

Najlepsze raporty społeczne walczą o nagrodę. Wśród nich Raport VIVE Group, dumy województwa świętokrzyskiego.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju VIVE Group zakwalifikowano do  13. edycji Konkursu Raportów Społecznych, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. O nagrodę internautów rywalizuje 45 organizacji, które przygotowały swoje dokumenty w zakresie dobrych praktyk i działań społecznie odpowiedzialnych. Głosowanie ruszyło 19 sierpnia i potrwa do 16 września br..  

Głównym celem Konkursu Raporty Społeczne jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa
i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji
i podejmowania dialogu z interesariuszami.

- Będąc liderem recyklingu w Polsce i Europie, VIVE Group prowadzi swoją działalność w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny i ekologiczny. Jesteśmy świadomi tego, że na przedsiębiorstwach spoczywa obecnie ogromna odpowiedzialność za kształtowanie świata, w którym żyjemy, a działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są nie tylko częścią strategii firmy, ale wynikają z wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorstwa i potrzeby włączenia się w rozwiązywanie społecznie istotnych problemów w Polsce i na świecie. W raporcie definiujemy naczelne wartości firmy, pokazujemy nasze podejście do biznesu oraz działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że warto nas poznać – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy VIVE Group.

Co roku jedną z nagród w Konkursie Raporty Społeczne przyznają internauci. Otrzymuje ją raport, który zdobył najwięcej głosów w internetowym głosowaniu.

- To ważny etap Konkursu Raporty Społeczne, ponieważ decyzję podejmuje szerokie grono interesariuszy, dla których te publikacje są przygotowane. Pracownicy obecni i potencjalni zwrócą szczególną uwagę na warunki zatrudnienia, konsumenci - proklienckie polityki i odpowiedzialny marketing, społeczności lokalne sprawdzą zakres i jakość wkładu organizacji w rozwój regionu, a kontrahenci i inwestorzy będą mogli poznać i ocenić zasady współpracy. Raporty niefinansowe dostarczają również informacji o zaangażowaniu na rzecz środowiska naturalnego, kluczowej kwestii dla każdego biznesu, niezależnie od sektora i coraz istotniejszej dla każdego z nas - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Konkursie Raporty Społeczne każdy może ocenić, która organizacja najlepiej zaprezentowała swoje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

W głosowaniu internautów można wziąć udział do 16 września, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://raportyspoleczne.pl. Głos można oddać na 3 publikacje. W formularzu należy wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, której jest się reprezentantem, następnie potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie w link przesłany na podany wcześniej adres e-mail.

Zapraszamy do głosowania na Raport VIVE Group, dumy województwa świętokrzyskiego.

Z trwającym głosowaniem internautów toczyć się będą prace jurorów, które pozwolą wybrać najlepsze raporty w kategoriach: najlepszy raport zintegrowany, najlepszy raport społeczny, najlepszy debiut, nagroda jury dziennikarzy, nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład jury wchodzą specjaliści z zakresu raportowania, CSR oraz ze środowiska dziennikarskiego.

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Ewelina Rozpara

Menedżer ds. Komunikacji - Rzecznik Prasowy

kom. 723 184 218

ewelina.rozpara@vive.com.pl

 

 

 

 

Grupa VIVE

VIVE Group działając od 27 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii
do sortowania odzieży, umożliwiających przerób 500 ton surowca na dobę z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych ISO 9001 i 14001. Każdego dnia ponad 990-osobowa załoga w systemie
3-zmianowym sortuje i pakuje gotowe produkty z 700 różnych grup asortymentowych.
Tak przygotowane produkty trafiają do ponad 70 krajów na świecie oraz do sieci 32 sklepów VIVE Profit z niepowtarzalną odzieżą używaną, w całej Polsce, których właścicielem jest VIVE Textile Recycling.

Dzięki optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo i zastosowaniu innowacyjnych metod recyclingu VIVE Textile Recycling to obecnie wiodąca firma w Polsce produkująca paliwo alternatywne
z tekstyliów, którego głównym odbiorcą jest Cementownia Ożarów S.A.. Stworzyła ponadto innowacyjny kompozyt tekstylny, mający zastosowanie w przemyśle i produkuje czyściwo przemysłowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa wielu branż.

VIVE Group rozwija również swoją działalność w obszarach transportu i logistyki, oferując swoim klientom szeroki zakres usług TSL oraz rozwiązania magazynowe w klasie A/A+. Specjalizuje się także
w transporcie ładunków przestrzennych i standardowych, wysokokubaturowymi nadwoziami wymiennymi systemu BDF. Przewozy realizuje na rynku międzynarodowym, oferując system dystrybucji do sieci handlowych z wykorzystaniem własnego taboru dedykowanego.

Jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie, wspiera działalność Klubu Sportowego VIVE Kielce oraz Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

wróć