Oznakowanie CLP, kody UFI-warsztaty (10.10.2019 Warszawa)

Oznakowanie CLP, kody UFI-warsztaty (10.10.2019 Warszawa)

Mamy  przyjemność  zaprosić  Państwa  na  warsztaty  pt.”Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, kody UFI – warsztaty ", które odbędą się 10.10.2019 w Warszawie.

 
Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w  zakresie oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy podczas szkolenia poznają w sposób praktyczny wymagania dotyczące oznakowania substancji i mieszanin zawarte w rozporządzenia CLP .

 

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.  Informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia CLP (kolejne ATP – adaptacje do postępu technicznego – do rozporządzenia CLP).
2. Podstawowe obowiązki nałożone przez rozporządzenie CLP na producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów substancji/mieszanin chemicznych.
3. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – karty charakterystyki (Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki: NDS; numery rejestracyjne; dane fizykochemiczne; dane toksykologiczne; dane ekotoksykologiczne; klasyfikacja transportowa; informacje o bezpiecznym magazynowaniu substancji/mieszanin chemicznych; środki ochrony indywidualnej).
4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP – czyli jakie informacje należy zamieścić na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie:
5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin zawarte w przepisach rozporządzenia CLP (zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).
6. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych a sekcja 2.2 karty charakterystyki.
7. Przykład oznakowania (etykiety) mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
8. Najczęściej zadawane pytania/wątpliwości co do oznakowania substancji/mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.

9) Informacje wymagane w zgłoszeniu według nowego formatu załącznika VIII do rozporządzenia CLP (Rozporządzenie (UE) 2017/542): (wykład Anna Kwiatowska 1h)
 - Identyfikacja mieszaniny i zgłaszającego,
 - Klasyfikacja i oznakowanie,
- Skład mieszaniny (stężenia składników mieszaniny, mieszanina w mieszaninie, generyczny identyfikator produktu - GPI),
- Dodatkowe wymagania (kolor, pH, opakowanie, europejski system kategoryzacji produktów -The EU Product Categorisation System (EU PCS)),
- Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
• Generowanie,
• Umieszczanie na produkcie,
• Zarządzanie UFI.
............................................................................................
Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - Warsztaty
1. Sporządzanie etykiet substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
2. Sporządzanie etykiet mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
3. Ocena poprawności etykiety substancji/mieszaniny chemicznej.

> Wykładowca: dr inż. Mariusz Godala, główny specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

                          mgr. Anna Kwiatkowska, specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych
 

Szczegóły   dotyczące   szkolenia   zamieszczone  zostały  na  stronie www.prolect.pl,  a  także  w  Zaproszeniu  oraz  Karcie Zgłoszeniowej. W

przypadku  pytań  prosimy  o  kontakt mailowy: szkolenia@prolect.pl lub tel. (o-42) 630-62-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozdrawiamy,
Zespół "Prolect"

"Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
93-434 Łódź ul. Przestrzenna 29 d


 tel.  (0-42) 630-62-27
 fax.  (0-42) 657-00-49

prolect@prolect.pl
www.prolect.pl "Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
ul. Próchnika 15 lok.54, 90-708 Łódź
tel. (0-42) 630-62-27, fax. (0-42) 657-00-49


Doradztwo: prolect@prolect.pl
opracowanie szkoleń: kasia@prolect.pl
koordynator ds. szkoleń: szkolenia@prolect.pl

wróć