IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2020

IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2020

Program ramowy

 

IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2020*

IX Ogólnopolska Konferencja Samorządowa 11 marca 2020, Sound Garden Hotel, Warszawa

*Szkic programu konferencji. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Udział wymienionych instytucji w trakcie potwierdzania.

 

GŁÓWNY PARTNER TEMAT PRZEWODNI: PAKIET ODPADOWY- PRZYGOTOWANIE POLSKI

 

9.00-10.30 SESJA I INAUGURACYJNA Powitanie uczestników przez przedstawiciela Głównego Partnera Forum Wystąpienia wprowadzające:

• Priorytety w gospodarce odpadami. Wizja Ministerstwa Klimatu implementacji ROP w Polsce - Ministerstwo Klimatu

• Pakiet odpadowy w Polsce- wyzwania i szanse dla przedsiębiorców- Ministerstwo Rozwoju

• Rola NFOŚiGW w Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dyskusja panelowa:

Wystąpienie wprowadzające: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle najnowszych zmian prawnych – PRO GEO

• Wyzwania i ograniczenia w gospodarce odpadami z perspektywy województwa mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

• Realizacja celów gospodarki odpadami komunalnymi- nowe wyzwania dla gmin - Związek Gmin Wiejskich RP

• Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu

 

10.30-10.45 przerwa

 

10.45- 12.30 SESJA II ROLA PRZEMYSŁU W REALIZACJI PAKIETU ODPADOWEGO

Wprowadzenie: Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Dyskusja panelowa

• PERSPEKTYWA PRZEMYSŁU:

Przedstawiciele: PKN Orlen S.A. Coca- Cola Polska wybrana sieć handlowa 3M • PERSPEKTYWA FIRM GOSPODARKI ODPADAMI: Polska Izba Gospodarki Odpadami Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach Eko Byś Sp. z o.o. Suez Polska Remondis Sp. z o.o

• PERSPEKTYWA FIRM RECYKLINGOWYCH I INNYCH:

Związek Pracodawców „Polskie Szkło” Stowarzyszenie Papierników Polskich Stowarzyszenie Producentów Cementu ALPLA Poland

 

12.30-12.45 przerwa

 

12.45-15.15 SESJA III CZY ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA UZDROWI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE?

Wystąpienie wprowadzające:

12.45-13.45 Minimalne standardy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta – rewolucja w systemie gospodarki odpadami w Polsce – Jakub Tyczkowski- Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A

Dyskusja panelowa : Moderator: Michał Korkozowicz

• ROP z perspektywy samorządu- Związek Miast Polskich

• Oczekiwania firm odpadowych względem ROP- REMONDIS Sp. z o.o

. • System kaucyjny na opakowania jednorazowe – czy to pomysł na Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta w Polsce ? - Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

• Fundacja WWF Polska

• Przedstawiciel Ministerstwa

Podsumowanie: Michał Korkozowicz i Jakub Tyczkowski- Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 

15.15-16.00 lunch

wróć