Geotrans skupi 54,8 tys. akcji własnych

Geotrans skupi 54,8 tys. akcji własnych

Geotrans, czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych, skupi 54,8 tys. akcji własnych, stanowiących 1,1 proc. kapitału, po cenie 35 zł. Walory posłużą do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r.

Geotrans 30 czerwca ogłosił ofertę zakupu do 54,8 tys. akcji własnych, stanowiących do 1,1 proc. kapitału zakładowego, po 35 zł za sztukę. Oferty sprzedaży były przyjmowane od 1 do 7 lipca. Złożono oferty sprzedaży na łącznie 2 171 654 akcji, co przełoży się na 97,48-proc. redukcję w dniu rozliczenia transakcji. Podmiotem pośredniczącym w ofercie był DM BOŚ. Rozliczenie transakcji nastąpi 10 lipca.

Spółka 26 czerwca wypłaciła 4 mln zł dywidendy pochodzącej z zysku za 2019 r., co dało 0,8 zł na akcję.

- Chcemy, aby beneficjentami wzrostu spółki byli jej akcjonariusze, stąd w kolejnych latach, mając jednak na uwadze sytuację rynkową, będziemy jako zarząd za wypłatą dywidendy zgodnie z przyjętą polityką tj. w wysokości od 20 proc. do 85 proc. jednostkowego zysku netto. Jednocześnie zamierzamy kontynuować skup akcji własnych - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

 

W I kwartale bieżącego roku spółka wypracowała 10,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,3 mln zł zysku EBIT oraz 3,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 72 proc., 215 proc. oraz 224 proc. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne oraz efektywny model działania pozwalają Geotransowi zachować optymizm w zakresie wypracowywanych wyników w kolejnych kwartałach tego roku.

 

- Chcemy utrzymać pozytywny trend z I kwartału. Większość przychodów osiągamy na bazie przetargów publicznych, o które skutecznie rywalizujemy, dzięki zdobytym referencjom oraz pozycji czołowej firmy w kraju zajmującej się zagospodarowaniem odpadów poprocesowych - podsumowuje Weremczuk.

 

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego
w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 r. spółka rozpoczęła działalność
w perspektywicznym sektorze zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Głównymi klientami
w niniejszym segmencie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnym oraz kompostownie. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

 

 

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390

wróć