Geotrans z rekordowymi wynikami w II kwartale 2020 r.

Geotrans z rekordowymi wynikami w II kwartale 2020 r.

Geotrans zgodnie z danymi szacunkowymi wypracował w II kwartale 2020 r. 13,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,8 mln zł EBIT 5,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 121 proc., 222 proc., 251 proc. To rekordowy kwartał w historii czołowego przedstawiciela krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych.

- W ostatnich latach inwestowaliśmy w nowe lokalizacje oraz staraliśmy się o kolejne pozwolenia administracyjne, co w efekcie przełożyło się na skokowy wzrost wyników finansowych. Oczekujemy, że legislacja, której celem jest unormowanie rynku odpadów
i ograniczenie szarej strefy oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii
i odpowiedzialności za nieczystości, będą napędzać nasz biznes w kolejnych latach
- komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Zgodnie z szacunkami w I półroczu 2020 r. Geotrans wypracował 23,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,1 mln zł zysku brutto, 9,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 97 proc., 217 proc., 240 proc.

Geotrans dostrzega wiele niezagospodarowanych nisz w zakresie ponownego wykorzystania odpadów biologicznych, tj. ustabilizowanych osadów ściekowych i kompostu nienormowanego.

Geotrans 10 lipca rozliczył transakcję skupu 54,8 tys. akcji własnych, stanowiących 1,1 proc. kapitału, po cenie 35 zł. Oferty sprzedaży były przyjmowane od 1 do 7 lipca, a redukcja zapisów wyniosła 97,5 proc. Skupione walory posłużą do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r. Geotrans
26 czerwca wypłaciła również 4 mln zł dywidendy pochodzącej z zysku za 2019 r., co dało 0,8 zł na akcję.

 

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego
w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 r. spółka rozpoczęła działalność
w perspektywicznym sektorze zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Głównymi klientami
w niniejszym segmencie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnym oraz kompostownie. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

 

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390

wróć