ONLINE: Gospodarka opakowaniami i odpadami o-sprawozdania i planowane zmiany w 2021 (05.03.2021)

ONLINE: Gospodarka opakowaniami i odpadami o-sprawozdania i planowane zmiany w 2021 (05.03.2021)
Mamy  przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie online pt."Realizacja  przepisów  ustawy  o  gospodarce  opakowaniami i  odpadami  opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany w 2021”, które odbędzie się 05.03.2021r.
 

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

- Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
> Nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialność producenta,
> Projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie dostosowania do zmienionej dyrektywy 94/62/WE w tym. m.in. zawierający regulacje dot. m.in. nowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu.
-   Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
> Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,
> Wymagania zasadnicze dla opakowań.
> Oznakowanie opakowań.
> Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
> Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
> Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z uzyskania poziomów odzysku i recyklingu.
> Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
> Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań – samodzielnie oraz przez organizacje odzysku opakowań.
> Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz opakowań środków niebezpiecznych.
> Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
> Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis.
> Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
> Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
> Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
> Torby na zakupu z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
> Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
> Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
> Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
> Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zasady jej wystawiania.
> Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
> Jednostkowe stawki opłat produktowych.
> Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

> Wykładowca: Paweł Sosnowski, Specjalista w Departamencie Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska.


Szczegóły   dotyczące   szkolenia   zamieszczone  zostały  na  stronie www.prolect.pl,  a  także  w  Zaproszeniu  oraz  Karcie Zgłoszeniowej. W
przypadku  pytań  prosimy  o  kontakt mailowy: szkolenia@prolect.pl lub tel. (o-42) 630-62-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 


Pozdrawiamy,
Zespół "Prolect"

"Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
93-434 Łódź ul. Przestrzenna 29 d


 tel.  (0-42) 630-62-27
 fax.  (0-42) 657-00-49

prolect@prolect.pl
www.prolect.pl "Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
ul. Próchnika 15 lok.54, 90-708 Łódź
tel. (0-42) 630-62-27, fax. (0-42) 657-00-49


Doradztwo: prolect@prolect.pl
opracowanie szkoleń: kasia@prolect.pl
koordynator ds. szkoleń: szkolenia@prolect.pl

wróć