ONLINE: BAZA SCIP-nowy obowiazek zglaszania substancji w wyrobach (25.05.2021)

ONLINE: BAZA SCIP-nowy obowiazek zglaszania substancji w wyrobach (25.05.2021)
Mamy  przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie online pt."Baza SCIP – nowy obowiązek zgłaszania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach", które odbędzie się 25.05.2021
 

Baza SCIP (ang. Substances of Concern In Products) to baza danych gromadząca informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (ang. SVHC) w wyrobach. Została utworzona w związku z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.
Podmioty dostarczające i wprowadzające do obrotu na terenie UE wyroby zawierające substancje znajdujące się na Liście Kandydackiej, są zobowiązane do przesłania informacji przez bazę SCIP od dnia 5 stycznia 2021 r.
Do kogo kierowane jest szkolenie: podmioty produkujące i składające wyroby, importerzy, dystrybutorzy i inne podmioty wprowadzające wyroby do obrotu.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Podstawa prawna i cel przekazywania informacji do bazy SCIP
2.    Kto i kiedy przekazuje informacje
3.    Wyłączenia
4.    Co to jest wyrób
5.    Czym są substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
6.    Jakie informacje należy przekazać w zgłoszeniu
7.    Narzędzia do przygotowania i przesłania zgłoszenia
8.    IUCLID 6 czy IUCLID 6 Cloud?- wady i zalety
9.    Demonstracja:
−    Omówienie sposobu korzystania z programu IUCLID
−    Przygotowanie dokumentacji poinformowania
−    Walidacja poprawności zgłoszenia
10.    Dyskusja
> Wykładowca: Anna Kwiatkowska, Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 25.05.2021 godz. 10.00 - 15:30


Szczegóły   dotyczące   szkolenia   zamieszczone  zostały  na  stronie www.prolect.pl,  a  także  w  Zaproszeniu  oraz  Karcie Zgłoszeniowej. W
przypadku  pytań  prosimy  o  kontakt mailowy: szkolenia@prolect.pl lub tel. (o-42) 630-62-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pozdrawiamy,
Zespół "Prolect"

"Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
93-434 Łódź ul. Przestrzenna 29 d


 tel.  (0-42) 630-62-27
 fax.  (0-42) 657-00-49

prolect@prolect.pl
www.prolect.pl "Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
ul. Próchnika 15 lok.54, 90-708 Łódź
tel. (0-42) 630-62-27, fax. (0-42) 657-00-49


Doradztwo: prolect@prolect.pl
opracowanie szkoleń: kasia@prolect.pl
koordynator ds. szkoleń: szkolenia@prolect.pl

wróć