Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt."Ewidencja i sprawozdawczość za rok 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością", które odbędzie się 20.02.2024r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt.

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.

 

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

1. Najnowsze zmiany ustawy, realizacja obowiązków.
2. Podmioty w obrocie odpadami posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.
3. Przekazywanie odpowiedzialności kary:
 odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności, weryfikacja odbiorców,
 przekazywanie odpadów osobom fizycznym, umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
4. Klasyfikacja odpadów:
 katalog odpadów, zasady klasyfikacji odpadów, przykłady klasyfikacji odpadów (warsztat).
5. Gospodarka odpadami komunalnymi jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:
 segregacja odpadów nowe obowiązki segregacji, umowy/deklaracje, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
6. Decyzje w  zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
7.Transport odpadów szczegółowe wymagania:
 dokumenty, które uprawniają do przewozu, sprawdzenie wpisu w systemie BDO, kary.
8.  Magazynowanie odpadów - dobre praktyki w przedsiębiorstwach:
 wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
 wzorcowe miejsca magazynowania odpadów praktyczne przykłady
 kary.
9.  Baza BDO kto podlega wpisowi w BDO:
 rejestracja podmiotów, aktualizacje wpisów,
 nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
 podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
 kary za brak BDO.
15. Baza BDO i jej funkcjonalność:
 zakładanie konta w systemie BDO,
 logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
 nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
 omówienie poszczególnych modułów.
16. BDO ćwiczenia:
 tworzenie KPO
 prowadzenie KEO
 stany magazynowe w BDO
 składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
 terminowość i poprawność w ewidencji
17. Pytania i odpowiedzi

 

> Wykładowca:  dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 20 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnym, obowiązków środowiskowych, systemów zarządzania środowiskowego, technologicznych obowiązków środowiskowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne od 17 lat prowadzi szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Podczas dziesiątek przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, webinariów z szeroko pojętej ochrony środowiska dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego, otrzymują zawsze najwyższe oceny od uczestników.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia zamieszczone zostały na stronie www.prolect.com.pl (stara strona jest aktywna do grudnia 2024), a także w Zaproszeniu oraz Karcie Zgłoszeniowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@prolect.com.pl lub tel. (o-42) 630-62-27

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozdrawiamy,
Zespół "Prolect"

"Prolect" Centrum Doradztwa i Szkoleń
93-434 Łódź ul. Przestrzenna 29 d


tel. (0-42) 630-62-27
fax. (0-42) 657-00-49

prolect@prolect.pl
www.prolect.com.pl

wróć