REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest właściciel portalu Polskaekologia24.pl

§ 2 Cele Konkursu

Celami konkursu są:

 1. Promocja agroturystyki w Polsce.
 2. Wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych wśród zarejestrowanych w bazie portalu Polskaekologia24.pl.
 3. Uzyskanie  informacji dotyczących jakości działania oraz rozwoju portalu Polskaekologia24.pl

 

 • § 3 Regulamin

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.polskaekologia24.pl/konkurs

 

 • § 4 Czas trwania

Konkurs organizowany jest  w okresie od 15 lipca do 30 września 2014 roku.

 

 • § 5 Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą brać udział gospodarstwa agroturystyczne zarejestrowane w bazie portalu Polskaekologia24.pl, które wyraziły zgodę na udział w konkursie.
 2. W Konkursie mogą brać udział Użytkownicy Portalu korzystający z usług tychże gospodarstw.
 3. Użytkownik Portalu, w celu wzięcia udziału w konkursie, jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 • § 6 Zasady Konkursu

 

 1. Gospodarstwo biorące udział w konkursie otrzymuje ankiety pocztą przez Organizatora.
 2. Gospodarstwo agroturystyczne zaprasza osoby korzystające z jego usług poprzez przekazanie ankiety.
 3. Użytkownik ocenia gospodarstwo poprzez wypełnienie ankiety podając  adres e-mail użytkownika oraz numer telefonu.
 4. Gospodarstwa agroturystyczne będą oceniane przez Użytkowników w następujących kategoriach wg podanej punktacji:

a) Jakość obsługi (1-5 pkt);

b) Wyżywienie (1-5 pkt);

c) Atrakcje na terenie gospodarstwa (1-5 pkt);

d) Standard i wyposażenie (1-5 pkt).

 

 1. Punkty będą zsumowane, dając łączną liczbę punktów uzyskaną przez gospodarstwo.
 2.  Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać gospodarstwo, wynosi 20. Im więcej punktów, tym wyższe miejsce w rankingu.
 3. Punktacja uzyskana przez poszczególne gospodarstwa turystyczne będzie podstawą do przygotowania rankingu 10 najlepszych gospodarstw agroturystycznych.
 4. Wypełnione ankiety należy przesłać do dnia 10 października 2014 roku na adres Organizatora.
 5. Użytkownik, który napisze w ankiecie  najciekawsze hasło reklamowe dla portalu Polskaekologia24.pl lub przekaże najcenniejsze uwagi, sugestie i pomysły dotyczące działania portalu otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego, weekendowego  pobytu dla dwóch osób  w dowolnie wybranym gospodarstwie agroturystycznym, które zgłosiło się do Konkursu.

 

 • § 7 Nagrody w Konkursie dla Gospodarstw Agroturystycznych

 

 1. Lista 10  gospodarstw agroturystycznych, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zamieszczona  na pierwszej stronie „Styl Życia” wraz z bezpośrednimi linkami do profili. Lista ta będzie widoczna do dnia 30 maja 2015 roku. Dodatkowo te gospodarstwa zostaną wyróżnione  w dziale  „Agroturystyka,Noclegi Wypoczynek/Polecane”.
 2.  Wyłonione gospodarstwa agroturystyczne otrzymają certyfikat „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2014 Polska Ekologia 24”.
 3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nagrodach drogą mailową.

 

 • § 8 Nagrody w Konkursie dla Użytkowników Portalu Polskaekologia24.pl

 

 1. Autor najlepszego hasła lub najcenniejszych uwag zostanie wybrany przez organizatora konkursu.
 2. Organizator funduje dwa  noclegi oraz całodzienne wyżywienie do kwoty 500 zł.
 3. Organizator powiadomi drogą mejlową bądź telefoniczną wybraną osobę.
 4. Wybrana osoba wytypuje gospodarstwo agroturystyczne, do której chce pojechać  z  otrzymanej listy gospodarstw biorących udział w konkursie, a następnie powiadomi organizatora.
 5. Organizator doprowadzi do kontaktu telefonicznego między stronami w celu uzgodnienia szczegółów.  
 6. Nagrodę będzie można zrealizować do dnia 31.03.2015.

 

 • § 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w

zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o

 • ochronie danych osobowych.