POLSKA EKOLOGIA zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska.

KATALOG
Od 1997 roku wydajemy ogólnopolski katalog, który zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja, wydawana pod honorowym patronatem Ministra środowiska, adresowana jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które prowadzą działalność na rzecz jakości środowiska naturalnego w Polsce.

Najnowsze wydanie katalogu na rok 2015 można zamawiać telefonicznie pod numerem (61) 897 82 64, bądź pocztą elektroniczną pod adresem robert.debicki@polskaekologia.pl.

Od 2012 roku POLSKA EKOLOGIA realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Polska Ekologia 24. Prezentowany Państwu portal internetowy jest  platformą wymiany informacji na temat proekologicznych rozwiązań technologicznych pomiędzy producentami, klientami oraz ekspertami, miejscem gdzie znaleźć można ciekawe i wyczerpujące informacje związane ze zdrowym stylem życia (min. aktywnym wypoczynkiem, turystyką, żywnością, edukacją ekologiczną) oraz, dzięki zastosowaniu nowatorskich i interaktywnych rozwiązań zaplanować wyjazdy i poznać najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce. Przedsiębiorcy odwiedzający nasz portal mogą skorzystać z nowoczesnego narzędzia kojarzącego wytwórcę odpadów z  firmami zajmującymi się ich odbiorem oraz wypełniać dokumentację ewidencji odpadów dzięki zamieszczonym formularzom.

KONSULTING
POLSKA EKOLOGIA zajmuje się głównie działalnością konsultingową: organizuje spotkania handlowe i konferencje związane z ochroną środowiska w Polsce i za granicą. Współpracujemy z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Prowincji Quebec w Kanadzie. Dwukrotnie współorganizowaliśmy pobyt polskich delegacji na targach ochrony środowiska AMERICANA w Montrealu oraz GLOBE w Vancouver; organizowaliśmy również spotkania handlowe dla firm kanadyjskich na terenie naszego kraju. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń oferujemy pomoc w transferze technologii polskich i zagranicznych.

USŁUGI I DORADZTWO
Zajmujemy się również działalnością usługową Wykonujemy:

- prowadzenie ewidencji odpadów i sprawozdawczość
- rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
- doradztwo z zakresu przepisów ochrony środowiska
- wnioski o wydanie odpowiednich decyzji środowiskowych
- audyty środowiskowe
- opakowania i opłata produktowa