Skuteczny recykling baterii samochodów elektrycznych

Skuteczny recykling baterii samochodów elektrycznych

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w 2030 roku po drogach na całym świecie będzie jeździło nawet 125 milionów elektrycznych samochodów. Dzięki rozwiązaniu wprowadzonemu przez lidera czystej energii, fińską firmę Fortum, możliwy jest recykling nawet 80% baterii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Obecnie wykorzystywane technologie umożliwiają recykling akumulatorów jedynie na poziomie 50%. Tymczasem korzystając z hydrometalurgicznego procesu, Fortum zwiększyło odzyskiwanie metali aż do 80%.

Hydrometalurgiczny proces recyklingu baterii samochodowych pozwala odzyskać z akumulatora kobalt, mangan, nikiel i lit i dostarczyć je producentom baterii do ponownego wykorzystania w produkcji nowych ogniw.

Przed rozpoczęciem tego procesu Fortum przygotowuje baterię do obróbki mechanicznej, usuwając z nich plastik, aluminium i miedź, które poddawane są następnie oddzielnemu recyklingowi.

Fortum prowadzi także pilotażowy program, w którym baterie samochodowe nienadające się już do wykorzystania w samochodach elektrycznych, używane są w stacjonarnych urządzeniach magazynujących energię.

W 2015 roku rynek recyklingu baterii samochodowych osiągnął wartość 1,7 miliona euro. Oczekuje się, że w najbliższych latach jego wartość przekroczy 20 miliardów euro.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki
Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek.lawrecki@fortum.com

Fortum jest liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 8 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W 2018 roku nasze łączne przychody wyniosły 5,2 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach. www.fortum.pl

wróć