Stanowisko POBE w sprawie koniecznych zmian w programie Czyste Powietrze. Zdaniem POBE: Program Czyste Powietrze wymaga pilnych zmian.

Stanowisko POBE w sprawie koniecznych zmian w programie Czyste Powietrze. Zdaniem POBE: Program Czyste Powietrze wymaga pilnych zmian.

Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, oczekiwanych przez beneficjentów reform w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Organizacje branżowe podzielają stanowisko Komisji Europejskiej i Banku Światowego, że wąskim gardłem w programie Czyste Powietrze jest ograniczona do 16 punktów sieć ośrodków upoważnionych do rozpatrywania wniosków i dystrybucji środków do beneficjentów. Naszym zdaniem program wymaga szybkiego poszerzenia bazy dystrybucji np. o jednostki samorządu terytorialnego na poziomie powiatów, gmin, oraz włączenie do sieci banków.

 Jednocześnie organizacje działające w ramach porozumienia wzywają do respektowania prawa w zakresie klas energetycznych urządzeń grzewczych w programie Czyste Powietrze i w innych programach wsparcia w Polsce. Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (2017/1369) w sprawie etykietowania energetycznego określa jasno, że: „…w przypadku gdy państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą najwyższych dwu istotnie licznych klas efektywności energetycznej lub klas wyższych, określonych w tym akcie delegowanym.”

 Szczególnie w przypadku wspierania kotłów na paliwa stałe (rozporządzenie 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015) ale również i pozostałych urządzeń grzewczych nie są realizowane wymogi zawarte w rozporządzeniu ramowym (2017/1369) i dostosowane są urządzenia mniej efektywne energetycznie i o wyraźnie z niższych niż wymagane zapisami klasach energetycznych, a oparcie się wyłącznie na wymogach ekoprojektu jest niewystarczające.

 Jednocześnie organizacje skupione w porozumieniu potwierdzają kluczowe znaczenie programu Czyste Powietrze wyrażają gotowość do współpracy w dalszych konsultacjach dotyczących zmian w programie Czyste Powietrze.

 

  Przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych skupieni w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej.

 

W POBE działają takie organizacje jak:

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa
i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej
Polska PV                                 

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe   

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych


wróć