„Nasza woda” – nowa EKOpożyczka BOŚ

„Nasza woda” – nowa EKOpożyczka BOŚ

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa przygotował EKOpożyczkę „Nasza woda”, która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy.

Dzięki EKOpożyczce „Nasza woda” właściciele i użytkownicy nieruchomości, w szczególności domów jednorodzinnych, mogą sfinansować rozwiązania takie jak:

• instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne);

• instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku);

• ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie;

• inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, np. zamianie powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne, eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne.

Polska należy do krajów ubogich w wodę. Wskaźnik ilości wody dostępnej wynosi 1600 m3 rocznie na osobę, a w czasie suszy nawet poniżej 1000 m3 rocznie na osobę. Tymczasem średnia dla Europy to 4500 m3 . „EKOpożyczka „Nasza woda” będzie wspierać działania służące retencjonowaniu wód, zapobiegające suszy oraz łagodzące jej skutki. To kolejny proekologiczny produkt BOŚ łączący korzyści ekonomiczne z korzyściami ekologicznymi” - powiedział Jerzy Zań, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zakres oferty został opracowany przez BOŚ przy współpracy z ekspertami programu budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Bank Ochrony Środowiska jako pierwszy w Polsce wdrożył nowy produkt w ramach programu Climate Leadership. Szczegółowe informacje na temat Ekopożyczki „Nasza woda” dostępne są pod adresem www.bosbank.pl.

wróć