Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla terytorium Polski

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla terytorium Polski

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Zadanie realizuje Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB na podstawie Centralnej Bazy Emisyjnej dostarczanej przez KOBiZE.

Prognozy krótkoterminowe mają na celu przewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem.

 Wyniki codziennych prognoz dla zanieczyszczeń określonych w krajowych przepisach są przekazywane codziennie do GIOŚ i publikowane na portalu https://powietrze.gios.gov.pl/:

  • od kwietnia do września: PM10, NO2, O3
  • od października do marca: PM10, NO2, SO2

 Ponadto IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia na warunki szkodliwe zgodnie z Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ.

Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych zanieczyszczeń IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia wyrażony jako Indeks Jakości Powietrza GIOŚ.

 Więcej informacji: https://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

Zachęcamy do korzystania z portalu https://powietrze.gios.gov.pl/

W przypadku wszelkich pytań na temat jego funkcjonowania zapraszam do kontaktu.

Katarzyna Pasikowska
Starszy Specjalista ds. Promocji | Senior Promotion Specialist

wróć