Zachęcamy do zapoznania się z "Katalogiem dobrych praktyk adaptacyjnych" opracowanym przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Zachęcamy do zapoznania się z

 W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr.

Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez konkretne przykłady działań w Polsce i innych miejscach na świecie może być inspirujące dla władz samorządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych mierzących się ze skutkami zmian klimatu.

 Dokument dostępny jest w wersji online: https://ios.edu.pl/aktualnosci/katalog-dobrych-praktyk-adaptacyjnych/

Katarzyna Pasikowska
Główny Specjalista ds. Promocji | Chief Promotion Specialist

katarzyna.pasikowska@ios.edu.pl
kom. +48 517 162 076

 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Environmental Protection – National Research Institute

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
www.ios.gov.pl

wróć