Gmina Ślesin położona jest na Pojezierzu Wielkopolskim. Leży na szlaku komunikacyjnym
Kalisz - Bydgoszcz. 20 km na południe od Ślesina przebiega międzynarodowa trasa
Warszawa - Berlin. Pod względem ludności - to największa gmina Powiatu Konińskiego.
Jej charakterystyczną częścią jest linia jezior na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, który pozwala
na żeglugę trasą liczącą 688 km. Inwestycje w infrastrukturę wodną stawiają Ślesin na pierwszym
miejscu pod względem przygotowania warunków do wypoczynku i rekreacji, a tym samym rozwoju
turystyki. To właśnie ta sfera zdefiniowana została jako jeden z priorytetów strategii rozwoju
Gminy. Położone nad jeziorami hotele, ośrodki wypoczynkowo - rekreacyjne jak i gospodarstwa
agroturystyczne cieszą się zainteresowaniem przyjezdnych niezależnie od pory roku. Dzięki
aktualnym planom przestrzennym, stworzonej infrastrukturze oraz bogatej ofercie kulturalno -
rozrywkowej i sportowej, dobrze rozwija się budownictwo jednorodzinne - coraz więcej ludzi chce
zamieszkać w Gminie Ślesin. Co roku w gminie odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez
i wydarzeń o randze regionalnej i ogólnopolskiej: patriotyczno -historycznych, organizowanych w rocznicę różnych ważnych wydarzeń tej części Wielkopolski. Obozy archeologiczne.
Wiele imprez kulturalnych, w tym letnie koncerty związane z Dniami Ślesina, Festiwal piosenki
artystycznej FOPA. Dużą popularnością szczególnie wśród turystów cieszą się festiwale potraw
regionalnych, oraz jarmarki ochweśnickie.
Odrębną sferę stanowią imprezy sportowe w tym Motorowodne Mistrzostwa Polski, Garmin Iron Triathlon. Regaty żeglarskie, spływy kajakowe. Turnieje sportów walki, turnieje siatkówki.

Układ urbanistyczny Ślesina pochodzi z czasów lokacji miasta w 1358 r. z późniejszymi zmianami związanymi z rozwojem miasta. Nadal zachowała się pochodząca z przełomu XIX i XX w. małomiasteczkowa zabudowa murowanymi parterowymi domami, dwutraktowymi z centralnie umieszczoną sienią przelotową, krytymi dwuspadowymi dachami ustawionymi kalenicowo do osi drogi urozmaicona bardziej okazałymi piętrowymi domami. Z obiektów przemysłowych przetrwała zabudowa nieczynnych już zakładów młyna zbożowego i olejarni. Znaczący rozwój terytorialny miasta datuje się od l. 70. XX w., kiedy to powstały osiedla domów jednorodzinnych: osiedle Powstańców Wielkopolskich, osiedle Północ oraz osiedle w Różopolu.

Licheń Stary

Układ urbanistyczny zapewne wyprzedza czas nadania praw miejskich. W XV w. Licheń był małym miastem szlacheckim. Zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, utracił charakter miejski. W połowie XIX w. zapoczątkowany kult cudownego obrazu spowodował stopniowy rozwój miejscowości, szczególnie po koronacji wizerunku w 1967 r. Znaczenie tego miejsca pielgrzymkowego wpłynęło na opracowanie bogatej literatury, do której powinni sięgnąć zainteresowani czytelnicy.