Nowość! Kontroler natężenia przepływu w pyłomierzach typu EMIOTEST KNP-1

Nowość! Kontroler natężenia przepływu w pyłomierzach typu EMIOTEST KNP-1

Kontroler natężenia przepływu przeznaczony jest do sprawdzenia poprawności wskazania natężenia strumienia przez pyłomierz  typu  EMIOTEST 2598 oraz  EMIOTEST 3114.

   

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania bezpośrednio na obiekcie pomiarowym, prezentuje na wyświetlaczu gotowy wynik  do porównania z wynikiem wskazanym  przez pyłomierz.

 

Weryfikacja poprawności działania urządzenia przed rozpoczęciem pomiarów jest wymagana przez system jakości w akredytowanych laboratoriach badawczych, zgodnie z normą PN-EN 15259:2011[1]

Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej, co gwarantuje zapewnienie jakości wyników realizowanego badania/pomiarów.

Kontroler KNP-1 mierzy strumień objętości metodą zwężkową z uwzględnieniem temperatury, ciśnień oraz wilgotności mierzonego gazu. Metalowa obudowa z wewnętrznym termostatowaniem umożliwia kontrolę wskazania pyłomierza bezpośrednio przed rozpoczęciem  pomiaru na obiekcie pomiarowym.

Filtr wejściowy oraz  specjalne złącza zapewniają ochronę elementów pomiarowych  kontrolera przed zapyleniem.

      Rozwiązanie techniczne urządzenia, algorytm sterujący pomiarem oraz obliczenia są zgodne z wymaganiami norm obowiązujących  w tym zakresie:

 • PN-Z-04030-7:1994 Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną
 • PN-EN-13284-1:2007 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości Część 1: Manualna metoda grawimetryczna
 • ISO 9096:2003 Stationary source emissions Manual determination of mass concentration of particulate matter.

 

Układ podłączenia KNP-1 do sprawdzania strumienia objętości w badanym pyłomierzu znajduje się na dołączonym zdjęciu poniżej artykułu

 

Dane techniczne

Wielkość

 

Zakres pomiarowy

Wynik

 

 • strumień objętości zasysanego gazu

     3 m3/h ÷ 11 m3/h

prezentowany jest  na wyświetlaczu graficznym

28x45 mm

 • ciśnienie różnicowe na zwężce pomiarowej

      0 Pa ÷ 2500 Pa

nie jest prezentowany

 • temperatura gazu (termopara):

        5 °C ÷ 45 °C

 

nie jest prezentowany

 • ciśnienie barometryczne:

 

700 hPa ÷ 1034 hPa

nie jest prezentowany

 • wilgotność względna:

10% rh ÷ 80% rh bez kondensacji

nie jest prezentowany

 

 

 

 • temperatura wewnętrzna

 

        5 °C ÷ 45 °C

nie jest prezentowany

 

Warunki pracy KNP-1 ……………   temperatura 5 °C ÷ 45 °C

Niepewność  pomiaru ……………   1%

Dryf roczny ………………………..   ≤ 1%

Waga urządzenia …………………  4,5 kg

Długość ze złączami i filtrem …….. 60 cm

Obudowa ……………………………metalowa, IP44

Zasilanie ………………………….....poprzez rozdzielacz napięcia z transformatora zasilającego

                                                        z  jednostki EMIOTEST

 

wróć