BOŚ rozpoczyna współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju w zakresie Inicjatywy JESSICA Bank

BOŚ rozpoczyna współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju w zakresie Inicjatywy JESSICA Bank

Bank Ochrony Środowiska S.A. zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim
Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z Umowy Deponowania i
Zarządzania Funduszami inicjatywy JESSICA dla województwa pomorskiego. Od tego momentu współpraca
w ramach inicjatywy będzie odbywać się bezpośrednio między BOŚ S.A. a Funduszem.
W ramach inicjatywy JESSICA BOŚ od 2011 r. pełni rolę pośrednika w dystrybucji środków na
rewitalizacyjne projekty w województwie pomorskim. Realizując program bank podpisał w sumie
trzynaście umów inwestycyjnych na kwotę ponad 69 milionów złotych. Wsparły one inwestycje o łącznej
wartości 164 mln złotych, przyznanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
Pomorze to jeden z trzech regionów, w którym BOŚ wspiera inwestycje projektu JESSICA.
„BOŚ S.A. wraz z inicjatywą JESSICA jest obecny także w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Mimo, że projekty zostały zamknięte w 2016 r., to w chwili obecnej kontynuowane jest
zarządzanie rachunkami spłat, monitorowanie prawidłowej realizacji projektów miejskich oraz
wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W województwie zachodniopomorskim ma miejsce również powtórne wykorzystywanie środków zakontraktowanych w ramach pierwszego obiegu na preferencyjne finansowanie nowych rewitalizacyjnych Projektów miejskich, w ramach Umów zawartych w okresie 2012-2015. Łącznie w ramach inicjatywy JESSICA Bank podpisał 50 umów inwestycyjnych na ponad 400 mln zł, współfinansując projekty miejskie o wartości około 1,2 mld zł” – mówi Mariusz Grab, Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych i Analiz BOŚ, odpowiedzialnego za wykorzystanie środków unijnych w Banku.
JESSICA jest projektem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady
Europy. Jego głównym celem jest zrównoważony rozwój i rewitalizacja obszarów miejskich.
Realizacja inicjatywy JESSICA bardzo dobrze wpisuje się w strategię działań Banku Ochrony Środowiska,
który specjalizuje się w finansowaniu projektów proekologicznych. Dzięki tej współpracy BOŚ zapewnił
swoim klientom również dostęp do Funduszy Europejskich i innowacyjnych mechanizmów pomocowych Unii.
O firmie:
Bank Ochrony Środowiska S.A. to bank z największymi kompetencjami na polskim rynku w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska. Od 1991 r. bank jest ważnym podmiotem systemu finansowania działalności w obszarze ochrony środowiska. Wartość wszystkich
kredytów proekologicznych, których bank udzielił od początku swojego istnienia do końca 2017 roku wynosi 19,6 mld zł.

wróć