AKWESAN GR - Preparat bakteryjny do redukcji osadów dennych w zbiornikach wodnych.

AKWESAN GR - Preparat bakteryjny do redukcji osadów dennych w zbiornikach wodnych.

Każdy zbiornik wodny posiada dno, w którym sedymentują organiczne i nieorganicznie zawiesiny, tworząc osady denne. Osady denne tworzą się z materii organicznych, w skład których wchodzą nierozłożone, martwe szczątki organizmów oraz ich odchody stanowiące tzw. detrytus oraz sedymentujące cząstki sestonu. Drugą frakcję stanowi substancja nieorganiczna w postaci zawiesiny złożonej z  krzemionki, iłu lub gliny niesiona przez zasilające akwen dopływy.

Czas narastania oraz skład osadów dennych uzależniony jest m. in. od trofii zbiornika. Osady denne zbiorników silnie troficznych magazynują duże pokłady biogenów, które zostają w ten sposób trwale lub na pewien okres wytrącone z obiegu w ekosystemie wodnym. Zahamowanie eutrofizacji wpływa korzystnie na ograniczenie zakwitów, przykrego zapachu wody oraz ograniczenie ilości glonów.

Preparat Akwesan GR stworzony został do redukcji osadów dennych poprzez wprowadzenie w ich strukturę szczepionki mikrobiologicznej złożonej z odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych, normalnie zasiedlających środowisko wodne. Znajdujące się w jego składzie bakterie proteolityczne, lipolityczne i celulolityczne wpływają na degradację materii organicznej znajdującej się na dnie zbiornika. Zawarte w preparacie bakterie nitryfikacyjne przeprowadzają proces utleniania amoniaku oraz soli amonowych do azotanów. Kolejnym etapem jest działanie bakterii denitryfikacyjnych które odpowiedzialne są za przeprowadzenie azotanów do azotu atmosferycznego czyli proces denitryfikacji. Granulowana forma preparatu zapewnia szybką sedymentację i należyte wnikanie preparatu w strukturę osadów dennych, co przekłada się na szybkie uruchomienie procesów bioremediacji poprzez natychmiastową adaptację bakterii i ich multiplikację w pokładach osadów dennych.

Skład: Preparat Akwesan GR zawiera starannie wyselekcjonowane niepatogenne szczepy bakterii, startery oraz nośnik. Preparat ma postać granulatu.

Aplikacja może być wykonana w obecności zwierząt wodnych.

Dawkowanie: Preparat należy dawkować w ilości 10 gramów na każdy 1m2 powierzchni lustra wody. Preparat należy aplikować dwukrotnie w sezonie. Optymalny termin aplikacji: wiosna-jesień lub doraźnie w zależności od wielkości osadów dennych. W przypadku dużych pokładów osadów dennych preparat można stosować kilkakrotnie w sezonie, jednak nie częściej jak co 30 dni.

Sposób aplikacji: Preparat należy równomiernie rozrzucić po całej powierzchni akwenu.

Aplikacja może być wykonana w obecności zwierząt wodnych.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

wróć