Bank Ochrony Środowiska udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych.

Bank Ochrony Środowiska udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych.

Zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, Bank Ochrony Środowiska oddał do dyspozycji wszystkich
certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający
bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez Bank.
PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych
wprowadzająca nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych
w zakresie otwartej bankowości. Dzięki niej, dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani
przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora, za zgodą Klienta Banku będą
mogli:
 uzyskać informację o jego rachunku płatniczym - AIS (Account Information Service),
 inicjować płatność z jego rachunku - PIS (Payment Initiation Service),
 potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym - CAF (Confirmation of the
Availability of Funds)
Uruchomiony testowy interfejs API tzw. Sandbox jest pierwszym z elementów innowacji wprowadzonej
przez Dyrektywę PSD2, pozwalający TPP na testowanie powyższych usług na danych testowych.
W najbliższych miesiącach Bank udostępni interfejs produkcyjny, dzięki któremu dostawcy usług
płatniczych, uzyskają dostęp do rzeczywistych danych Klientów i będą mogli świadczyć im powyższe
rodzaje usług.
Prezentowany przez Bank Ochrony Środowiska interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI w wersji
2.1.1., opracowanym w ramach prac przy Związku Banków Polskich.

O firmie:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje
proekologiczne na łączną kwotę około 20 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ
S.A. i BOŚ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl

wróć