Bank Ochrony Środowiska i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Bank Ochrony Środowiska i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Działania mające na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz
zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej, to główne założenia listu
intencyjnego podpisanego przez Eneę S.A. oraz Eneę Wytwarzanie z Bankiem Ochrony Środowiska
S.A. i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit S.A.
Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej
i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę
poziomu 15% produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku 2020 oraz poziomu
32% w 2030 r.
BOŚ S.A. oraz BOŚ Eko Profit S.A. w ramach prowadzonej działalności oferują preferencyjne modele
finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
– Grupa Enea rozwija się w sposób zrównoważony. Poprzez inwestycje w nowoczesne źródła wytwórcze
oraz modernizację posiadanych aktywów systematycznie redukujemy emisję CO2. Zwiększamy również
produkcję z odnawialnych źródeł energii (OZE), wspierając realizację przez Polskę unijnych celów
klimatycznych. Podpisany list intencyjny przyczyni się do dalszego rozwoju naszych działań w zakresie
OZE i zmniejszania emisyjności – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.
– Jako polski bank z ekologiczną misją angażujemy się w inicjatywy wspierające politykę klimatycznoenergetyczną
naszego kraju i zapewniamy udział w rozwoju tak ważnego obszaru gospodarki, jakim są
odnawialne źródła energii. Naszym Klientom, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidulanym, oferujemy
kompleksowe rozwiązania finansowe, umożliwiające szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii
OZE, takich jak m.in. kotły na biomasę, fotowoltaika, farmy wiatrowe, pompy ciepła czy biogazowanie.
Na bieżąco analizujemy rynek i jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje związane z „czystą” energią,
dlatego widzimy ogromny potencjał we współpracy z partnerami, którym idea OZE jest tak samo bliska
– powiedział Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ S.A.
– Nasza współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska wpłynie pozytywnie na rozwój atrakcyjnych
ekonomicznie i technologicznie aktywów wytwórczych w Enei Wytwarzanie. Projekt wspierania OZE
zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i przyczyni się do rozwoju
niskoemisyjnej gospodarki – powiedział Tomasz Siwak, Wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. Strategii
Rozwoju.

wróć