NAJWIĘKSZA TRANSAKCJA W OBSZARZE ENERGETYKI SŁONECZNEJ W POLSCE OGŁOSZONA

NAJWIĘKSZA TRANSAKCJA W OBSZARZE ENERGETYKI SŁONECZNEJ W POLSCE OGŁOSZONA

Aberdeen Standard Investments (ASI), wiodąca firma zajmująca się zarządzaniem aktywami w skali globalnej oraz Modus Group, międzynarodowa grupa zrzeszająca firmy zajmujące się głównie energią odnawialną, porozumiały się w sprawie sprzedaży portfela farm słonecznych zlokalizowanych w Polsce. W wyniku transakcji, ASI weszło w posiadanie 49 naziemnych farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy 45,4 MW. Jest to pierwsza inwestycja ASI w polskim sektorze infrastrukturalnym związanym z energią odnawialną.

 Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi jest to największa dotychczas zawarta transakcja dotycząca farm słonecznych w Polsce. Zgodnie z porozumieniem stron, jej wartość nie została ujawniona.

 Portfolio stworzone przez Modus Group składa się z 49 nowoczesnych, niezależnych projektów o łącznej mocy zainstalowanej 45,45 MW. Wszystkie projekty zostały objęte mechanizmem wsparcia w postaci 15-letniego kontraktu różnicowego (kontrakt CFD), zapewniającym stabilność cen wytwarzanej energii elektrycznej. Całe portfolio zlokalizowane jest w Polsce, głównie w zachodniej i północno-zachodniej części kraju.

 Farmy słoneczne zostały wyposażone w najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, umożliwiające efektywną produkcję zielonej energii. Projekty zrealizowała należąca do Modus Group firma Green Genius, która aktywnie rozwija projekty solarne również w innych państwach europejskich: Hiszpanii, Włoszech oraz na Litwie i Ukrainie. Firma była odpowiedzialna za rozwiązania techniczne, budowę, finansowanie i zarządzanie projektami.  

 Zakup został sfinansowany poprzez należący do ASI fundusz SL Capital Infrastructure II („SLCI II”) i jest  pierwszą inwestycją ASI w sektorze energii odnawialnej w Polsce. Program inwestycyjny firmy skupia się na inwestowaniu w kluczowe aktywa infrastrukturalne w Europie i obecnie obejmuje dziesięć innych aktywów: aktywo związane z dystrybucją gazu w Finlandii, portfolio elektrowni wodnych w Norwegii, trzy aktywa związane z taborem  kolejowym w Wielkiej Brytanii, udziały w dwóch podmorskich gazociągach w Holandii, udziały w sektorze ciepła sieciowego w Finlandii oraz aktywa związane ze składowaniem rafinowanych węglowodorów w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Dominic Helmsley, dyrektor ds. infrastruktury gospodarczej w Aberdeen Standard Investments, komentuje:

„Zgodnie z naszą strategią zakupu i zarządzania wysokiej jakości aktywami infrastrukturalnymi w Europie, zdecydowaliśmy się na pierwszą inwestycję na polskim rynku. Cieszymy się, że możemy odegrać czynną rolę w rozwoju rynku energii odnawialnej w Polsce, szczególnie w sektorze fotowoltaiki, wspieranej przez odpowiednie ramy regulacyjne. Modus Group i Aberdeen Standard Investments wspólnym wysiłkiem zrealizowały transakcję korzystną dla każdej ze stron i liczą na rozszerzenie współpracy w przyszłości.”  

 Ruslan Sklepowicz, członek Zarządu Modus Group odpowiedzialny za obszar energii odnawialnej, komentuje:

„W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zieloną energię Modus Group nieustannie szuka możliwości inwestowania w projekty solarne w całej Europie. Z projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 45 milionów euro, jesteśmy jednym z największych deweloperów farm słonecznych w Polsce. Skuteczność i wysoka jakość projektów pozwoliły nam nawiązać współpracę z Aberdeen Standard Investments. Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować współpracę w przyszłości, co umożliwi funduszowi inwestycyjnemu zakup projektów energii słonecznej, nad którymi pracujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla rozwoju energii słonecznej ze względu na swój rozmiar i potencjał rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej.”  

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

                                                                  

 Informacje o Aberdeen Standard Investments

  • Aberdeen Standard Investments (ASI) to wiodąca firma zajmująca się zarządzaniem aktywami w skali globalnej, skoncentrowana na tworzeniu długoterminowej wartości dla swoich klientów. Jest marką należącą do firm inwestycyjnych Aberdeen Asset Management i Standard Life Investments.
  • Nasz zespół ponad tysiąca specjalistów zarządza aktywami o wartości 505 miliardów funtów (643 miliardy dolarów na dzień 31.12.2018) na całym świecie. Nasi klienci z 80 krajów są obsługiwani przez 50 biur. Dzięki temu, pozostajemy w bliskim kontakcie z klientami oraz rynkami, w które inwestują.
  • Jesteśmy świadomymi inwestorami myślącymi długoterminowo. Wierzymy, że praca zespołowa stanowi klucz do osiągania doskonałych, powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby aktywnie zarządzać aktywami.
  • ASI jest spółką zarządzania aktywami należącą do Standard Life Aberdeen plc, jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie.
  • Siedziba spółki Standard Life Aberdeen plc mieści się w Szkocji. Spółka jest notowana na London Stock Exchange i ma około 1,2 miliony akcjonariuszy. Grupa Standard Life Aberdeen powstała 14 sierpnia 2017 r. w wyniku fuzji spółki Standard Life plc oraz spółki Aberdeen Asset Management PLC.

 www.aberdeenstandard.com

 

Informacje o Modus Group

  • Modus Group to międzynarodowa grupa firm zajmujących się energią odnawialną (Green Genius, Modus Energy), usługami w zakresie mobilności (CityBee), rozwiązaniami inteligentnego parkowania (Parkdema) i sprzedażą pojazdów.
  • Grupa zarządza siecią biur przedstawicielskich dla 18 marek samochodowych, wśród których znajdują się: Porsche, Bentley, BMW, Fiat, Maserati, etc.
  • W 2018 roku Modus Group osiągnęła przychód w wysokości prawie 343 milionów euro oraz zysk opiewający na kwotę 28 milionów euro przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA). Przychody oraz EBITDA wzrosły odpowiednio o 26% i 30% w porównaniu do wyników za rok 2017. Największy wzrost w 2018 osiągnięto w dziedzinie energii i mobilności.
  • Przychody firm energetycznych należących do Grupy wzrosły o niemal 115%, natomiast przychody firm zajmujących się usługami w zakresie mobilności – o prawie 99%. 

 www.modus.group

wróć