31 lat pracujemy w służbie ochrony środowiska

31 lat pracujemy w służbie ochrony środowiska

Od 1988 r. fachowo, skutecznie pomagamy  laboratoriom badawczym  w realizowaniu ochrony czystości powietrza.  

Działamy kompleksowo, w kilku obszarach, wzajemnie się uzupełniających, po to aby nasz odbiorca w jednym miejscu mógł załatwić wszystkie potrzeby związane z zakupionymi

w naszej firmie urządzeniami. Obszary działalności Spółki to:

 produkcja urządzeń kontrolno-pomiarowych  

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń                                                 

wzorcowanie i adiustacja urządzeń

szkolenia zawodowe

  rozwiązywanie problemów pomiarowych i realizacja indywidualnych rozwiązań.

 

Urządzenia produkowane w naszej Spółce oraz pełny zakres działania prezentowane są na stronie www.emio.com.pl.

 

Szerzej o Laboratorium Wzorcującym

Laboratorium Wzorcujące od 10 lat posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.

Ponieważ jesteśmy producentem urządzeń, które wymagają  potwierdzenia jakości wyników,

Laboratorium wykonuje adiustacje układów pomiarowych (jeśli tego wymagają) oraz wzorcowanie obiektów  pochodzących z naszej produkcji, w następujących akredytowanych dziedzinach:

- czas i częstotliwość (10.01)

- przepływ (11.01)

- wilgotność  (14.02)

- ciśnienie i próżnia (17.01)

- temperatura (19.01).

Laboratorium wyznacza wartość K (stała wzorcowania), również dla nie zakupionych u nas, rurek spiętrzających, indywidualnych i zabudowanych w aspiracyjnych sondach prędkościowych, przeznaczonych do poboru próbek cząstek stałych ze strumienia gazów odlotowych z procesów technologicznych i operacji technicznych.

 

Certyfikat  oraz zakres akredytacji prezentowane są na stronie PCA.

 

Prezes Zarządu

Helena Walkowicz-Myrta

 

Wrocław, sierpień 2019 r.

wróć