Photon Energy ogłasza wejście na rynek w Polsce oraz powołanie Macieja Górskiego na stanowisko Country Head

Photon Energy ogłasza wejście na rynek w Polsce oraz powołanie Macieja Górskiego na stanowisko Country Head

Po blisko roku szczegółowej analizy rynku i intensywnych przygotowaniach, Photon Energy wkracza na najszybciej rozwijający się i największy rynek energii słonecznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z zamiarem wdrożenia zintegrowanego modelu biznesowego obejmującego cały cykl życia elektrowni PV, jak również wykorzystania szans otwierających się przed segmentem, w którym działa Photon Water.

 

Jednocześnie do zespołu Photon Energy dołącza Maciej Górski, który będzie pełnił funkcję Country Head, aby wspierać ambitną i długoterminową strategię spółki na polskim rynku. Posiada on bogate doświadczenie w branży energetycznej, zdobyte m.in. jako członek zarządu Enea podczas debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jako prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, spółki z grupy PGE – największego polskiego koncernu energetycznego. Pełnił on również funkcje kierownicze
w KGHM Polska Miedź oraz w kilku funduszach private equity, a także realizował wiele projektów doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania.

 

 - Ostatnie lata dynamicznego rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki pokazują, że istnieje wiele możliwości biznesowych, zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych graczy. Model biznesowy Photon Energy obejmujący pełen cykl życia elektrowni słonecznej, tj. od nabycia praw do gruntu, przez rozwój projektu, budowę i finansowanie, aż po obsługę i usługi serwisowe świadczone również na rzecz zewnętrznych inwestorów, stanowi wyraźną przewagę konkurencyjną. Bardzo ciekawym i ambitnym zadaniem będzie dla mnie wspieranie rozwoju firmu Photon Energy w Polsce w oparciu o jej międzynarodową wiedzę branżową oraz moje lokalne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i branży energetycznej - powiedział Maciej Górski, który będzie odpowiedzialny za działalność spółki w Polsce.

 

- Bardzo się cieszę, że po 12 latach obecności na polskim rynku kapitałowym podejmujemy strategiczną decyzję o rozpoczęciu bezpośredniej działalności inwestycyjnej i operacyjnej na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków fotowoltaicznych w Europie. Polski rynek znajduje się na wczesnym etapie zmian w kierunku zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a Photon Energy zamierza stać się aktywnym współtwórcą tej transformacji. Zielona energia staje się rzeczywistą alternatywą dzięki konkurencyjnym cenom jej wytworzenia. Połączenie aspektu atrakcyjności cenowej systemów fotowoltaicznych, pozytywnych zmian legislacyjnych w obszarze OZE oraz korzyści płynących z obecności na rynku kapitałowym sprawia, że polski rynek definiujemy jako jeden z najważniejszych  dla naszej firmy. Spodziewamy się dalszego, dynamicznego wzrostu naszego biznesu i z niecierpliwością oczekujemy przejścia na główny parkiet GPW, gdzie będziemy jedyną firmą z sektora fotowoltaicznego - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

 

Photon Energy będzie zarządzać swoją działalnością na polskim rynku poprzez spółkę zależną Photon Energy Polska, z siedzibą w Warszawie, a dodatkowo obecnie uruchamia w Łodzi centrum usług zarządzania i serwisu instalacji fotowoltaicznych (O&M)

 

 

 

O FIRMIE PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała
i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 60,6 MWp należy
do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp
w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 42,6 MWp na Węgrzech,  Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie
o łącznej mocy ponad 310 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane
na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

 

KONTAKT Z MEDIAMI

Martin Kysly

Photon Energy

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Tomasz Danelczyk

TAILORS Group

Tel. +48 665 885 390

E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

 

wróć