Photon Energy debiutuje na regulowanych rynkach giełd w Warszawie i Pradze

Photon Energy debiutuje na regulowanych rynkach giełd  w Warszawie i Pradze

·         Przed wejściem na rynki regulowane akcje Photon Energy były notowane na rynkach nieregulowanych NewConnect w Warszawie i Free Market
w Pradze.

·         Spółka oczekuje, że notowania na rynkach regulowanych zwiększą płynność obrotów i pozwolą zdywersyfikować bazę inwestorów spółki.

·         Zmiana rynku notowań nie wiąże się z emisją nowych akcji.

·         Akcje spółki będą nadal notowane na obu giełdach pod oznaczeniem „PEN”.

 - Przejście na główne rynki giełd w Warszawie i Pradze jest istotnym elementem zwiększenia płynności notowań i daje możliwość szerszemu gronu inwestorów instytucjonalnych do inwestycji w spółkę będącą częścią światowego zwrotu w kierunku odnawialnej energii i oferującej technologie oczyszczania wody. Posiadając 12-letnie doświadczenie, cieszymy się, że możemy kontynuować dynamiczny wzrost

w sektorze odnawialnych źródeł energii, rozwiązaniach zapewniających czystą wodę,  ale także jako spółka - komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Dopuszczenie akcji Photon Energy do notowań i obrotu na rynku regulowanym giełd w Warszawie
i Pradze nastąpiło po niedawnym zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki przez holenderskiego regulatora Autoriteit Financiële Markten, zezwalającego na transfer akcji z nieregulowanych rynków akcji NewConnect (GPW) i Free Market (PSE) na rynki regulowane tych giełd. Zmiana rynku notowań nie wiąże się z emisją nowych akcji.

Photon Energy przewiduje, że zmiana rynku notowań pomoże stymulować płynność akcji
i zdywersyfikować bazę inwestorów, zapewniając możliwość inwestowania w spółkę inwestorom instytucjonalnym i detalicznym z całej Europy.

GPW jest największą giełdą papierów wartościowych w Europie Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Giełda Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) jest największym i najstarszym organizatorem rynku papierów wartościowych w Czechach.

    

 O FIRMIE PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp,
z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę
w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.photonenergy.com.

 

KONTAKT Z MEDIAMI

Martin Kysly

Photon Energy

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Tomasz Danelczyk

TAILORS Group

Tel. +48 665 885 390

E-mail: tdanelczyk@tailorsgroup.pl

wróć