Polenergia Obrót z nową ofertą dla wytwórców energii elektrycznej

Polenergia Obrót z nową ofertą dla wytwórców energii elektrycznej

Polenergia Obrót, wchodząca w skład Grupy Polenergia, największej polskiej prywatnej grupy energetycznej, wprowadza ofertę dla wytwórców działających w systemie aukcyjnym - bilansowanie za zero. Polenergia daje w tym rozwiązaniu możliwość uzyskania zerowej opłaty z tytułu bilansowania i rozliczania wytworzonej energii. Dodatkową wartością jest szansa na zysk pochodzący z optymalizacji rozliczeń kontraktu aukcyjnego oraz wykorzystania wahań rynkowych cen energii.

 „Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z obsługą klientów w obszarze bilansowania i rozliczania energii, dostrzegliśmy potencjał do wprowadzenia produktu, który umożliwi producentom funkcjonującym w systemie aukcyjnym maksymalizację przychodów. Oferta polega na optymalizacji rozliczeń miesięcznych kontraktu aukcyjnego oraz uzyskanie możliwie najwyższej efektywnej ceny sprzedaży energii poza systemem aukcyjnym, wykorzystując dostępną elastyczność wolumenu w okresie 3 letnim.” – powiedział Jarosław Bogacz, prezes zarządu Polenergii Obrót.

 Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla producentów OZE, którzy nie objęli systemem aukcyjnym całości produkowanej przez swoją instalację energii i w ten sposób mogą skorzystać na wahaniach cen energii na giełdzie. W ramach umowy Polenergia działa jako off taker, czyli skupuje energię wytworzoną w instalacjach OZE, z którymi współpracuje. 

 „Oferta powstała przede wszystkim na własne potrzeby Grupy Polenergia i jest testowana
na aktywach wytwórczych należących do Grupy. Produkt wpisuje się też w potrzeby rosnącej liczby instalacji OZE, których właściciele mają potencjał na zwiększenie swoich zysków z produkcji energii tylko dzięki optymalizacji sprzedaży wytworzonej energii, bez ingerowania w samą instalację.
Do każdego producenta podchodzimy indywidualnie i przeprowadzamy analizę opłacalności rozwiązania. Produkt jest więc elementem dzielenia się doświadczeniami z pozostałymi członkami rynku
.” – podkreśla Piotr Malik, dyrektor ds. produktów strukturyzowanych w Polenergii Obrót.

 System aukcyjny działa w Polsce od 2015 roku i objętych jest nim ponad 2 tysiące instalacji. Każda instalacja ma ustaloną w aukcji i zagwarantowaną przez okres wsparcia cenę sprzedaży wytworzonej energii. W okresach miesięcznych następuje rozliczenie bieżącej produkcji
z uwzględnieniem rynkowej ceny energii w danym miesiącu.

Polenergia Obrót - spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Od października 2013 roku jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, systematycznie zwiększającym liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. Polenergia Obrót jako pierwsza spółka w Polsce w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie.

 Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających              w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji, i obrotu energią elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim              o łącznej mocy 3000 MW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. Więcej informacji: www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów Grupa Polenergia:

Robert Stankiewicz
e-mail: rs@beableto.pl
tel. +48 601 811 087

 Kontakt dla mediów Polenergia Obrót:

Beata Buc
e-mail: bbuc@tailorsgroup.pl
tel. +48 531 745 322

wróć