BOŚ SA pierwszym partnerem NFOŚiGW w udzielaniu dopłat do leasingu „elektryków”

BOŚ SA pierwszym partnerem NFOŚiGW w udzielaniu dopłat do leasingu „elektryków”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 8 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu umowę z Bankiem Ochrony Środowiska SA w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jest to pierwszy pozytywnie zweryfikowany bank, który w imieniu NFOŚiGW będzie udział przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

 Umowa, to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuować dotacje, głównie dla przedsiębiorców w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. Pierwszym bankiem, który spełnił kryteria wyboru i na tej podstawie mógł zawrzeć umowę z NFOŚiGW, jest Bank Ochrony Środowiska SA – instytucja finansowa wyspecjalizowana we wspieraniu przedsięwzięć proekologicznych. 

Dystrybucja środków NFOŚiGW poprzez banki pozwoli na zdynamizowanie procesu transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, gdyż firmy, samorządy i instytucje zainteresowane leasingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły – właśnie za pośrednictwem banków – korzystać z dopłat.

Budżet programu „Mój elektryk”, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym aż 400 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do leasingu. Z otrzymanej z NFOŚiGW puli środków banki-pośrednicy będą udzielały firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e- L7e. 

 – Porozumienie z BOŚ SA to punkt zwrotny w upowszechnianiu w Polsce indywidualnego transportu elektrycznego. Dostępny budżet programu pozwoli na potrojenie liczby pojazdów zeroemisyjnych w naszym kraju – zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. – Uruchomienie dopłat do leasingu ekologicznych samochodów jest kluczem do sukcesu programu „Mój elektryk”. Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele: ekonomiczny i klimatyczny, czyli ożywienie w gospodarce i ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – dodaje szef resortu.    

 BOŚ SA zgłosił gotowość dystrybucji dopłat w ramach otwartego naboru przeprowadzonego przez NFOŚiGW. NFOŚiGW udostępni BOŚ SA w pierwszym etapie 20 mln zł na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Zgodnie z warunkami umowy zawartej między BOŚ SA a NFOŚiGW, kwota ta może zostać zwiększona. Będzie to jednak uzależnione od efektywności współpracy BOŚ z firmami leasingowymi.

 – NFOŚiGW oczekuje, iż BOŚ SA podpisze umowy o współpracy z każdą firmą leasingową, która chce oferować przedsiębiorcom leasing pojazdów zeroemisyjnych z dopłatami określonymi w programie „Mój elektryk”. Zgodnie z podpisaną umową, BOŚ SA jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 90 dni zapewnić zdolność operacyjną do udzielania w imieniu NFOŚiGW dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że stanie się to dużo wcześniej – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. – System dystrybucji dopłat do pojazdów zeroemisyjnych jest prosty i przyjazny dla przedsiębiorców, którzy wniosek o dotację złożą razem z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. To firma leasingowa we współpracy z bankiem-pośrednikiem zadba o to, aby koszt leasingu dla przedsiębiorcy został pomniejszony o wartość dotacji określonej w programie „Mój elektryk” – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Mechanizm jest prosty: przedsiębiorcy, tak jak dotychczas, będą składać w firmie leasingowej wnioski o leasing oraz – dodatkowo – wnioski o dotację. Zweryfikowany pozytywnie wniosek o dotację firma leasingowa przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, z którym ma zawartą umowę, a ten z kolei w imieniu NFOŚiGW w ciągu maksymalnie 20 dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty do „elektryka”.

 – Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w programy takie jak „Mój elektryk” wpisane jest w DNA BOŚ i stanowi kolejny element realizacji przyjętej w tym roku strategii rozwoju naszego banku – stwierdza prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann. – Dzięki współpracy BOŚ z NFOŚiGW przyjazne środowisku samochody elektryczne staną się znaczenie bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców. Liczymy, że pozwoli to modernizować firmowe floty i skutecznie wspierać realizację Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Dodatkowo cieszy fakt, że jesteśmy pierwszym bankiem oferującym dopłaty dla firm w ramach programu „Mój elektryk”, co pokazuje naszą ambicję, aby być liderem w finansowaniu zielonej transformacji polskich firm – podkreśla prezes BOŚ SA.

 – To pierwszy i bardzo ważny krok dla BOŚ w czynnym udziale banku w rozwijaniu elektromobilności w Polsce. Nie tylko w zakresie samochodów, ale również we wsparciu rozbudowy powiązanej infrastruktury – dodaje Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

 Z branżowych raportów wynika, że głównymi odbiorcami nowych pojazdów są w Polsce klienci instytucjonalni. W 2020 r. należało do nich aż 72,6 proc. rynku, pozostały procent to osoby prywatne. Taka struktura sprawia, że rozwój elektromobilności w naszym kraju zależy w głównej mierze od przedsiębiorstw i instytucji, a najskuteczniejszym finansowym narzędziem upowszechniania pojazdów zeroemisyjnych jest właśnie leasing.

 Warto przypomnieć, że w programie „Mój elektryk” od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego, który potrwa do 31 września 2025 r. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dalej KDR) – nawet 27 000 zł. Program daje możliwość otrzymania z NFOŚiGW dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy KDR. Budżet naboru dla osób fizycznych wynosi do 100 mln zł. Ponadto, w następnym kroku NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakupu pojazdów przez klientów instytucjonalnych (innych niż osoby prywatne). 

 

     Anna Ciastoń
Ekspert ds. PR i komunikacji online
Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich

wróć