Polenergia Obrót aktywnie wchodzi na rynek DSR

 Polenergia Obrót aktywnie wchodzi na rynek DSR

Polenergia Obrót podpisała z firmą Polskie Pomidory z Grupy Citronex, umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru. W ramach umowy zgorzelecka spółka zaoferowała gotowość ograniczenia poboru mocy do 18 MW w godzinie.

 W zaledwie pięć miesięcy od uruchomienia w Polsce nowej usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Grupa Polenergia podpisała pierwszą umowę DSR ze spółką Citronex. To wiodący producent pomidorów szklarniowych i zarazem największy plantator w Polsce dysponujący nowoczesnymi szklarniami o powierzchni ponad 80 ha.

 „Podpisaliśmy umowę na agregację w ramach programu DSR z jednym z największych przedsiębiorstw spożywczych w Polsce. Grupa Citronex ze względu na energochłonną produkcję szklarniową jest dużym odbiorcą energii, korzystającym dotychczas m.in. z rynku mocy. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta
i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii” –
stwierdza Piotr Malik Dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót.

 Usługa redukcji DSR oferowana przez Polenergię Obrót, skierowana jest do wszystkich odbiorców, którzy mają możliwość i są gotowi do czasowego ograniczenia lub przesunięcia poboru energii
na wezwanie operatora systemu przesyłowego. Mechanizm DSR został stworzony jako odpowiedź na potencjalne zagrożenia funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wywołane poborem energii przekraczającym aktualne możliwości wytwórcze polskiego systemu.
Gdy pojawia się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy w systemie, operator systemu przesyłowego zwraca się z zapytaniem do agregatorów DSR, takich jak Polenergia Obrót i proponuje czasowe ograniczenie poboru energii przez klientów. Agregatorzy ustalają z odbiorcami ograniczenie poboru energii elektrycznej za które jest wypłacane wynagrodzenie.

 „Uczestnictwo w programie DSR pozwala wszystkim odbiorcom przemysłowym wygenerować dodatkowy przychód. Wynagrodzenie za redukcję 1 MWh może wynosić blisko 13 tys. PLN” – wylicza Piotr Malik. 

 Funkcjonujące w systemie DSR podmioty nie mają obowiązku ograniczenia poboru na każde żądanie operatora systemu przesyłowego. Każdorazowo jest to indywidualna decyzja klienta. Jednak czasowe ograniczenie poboru energii elektrycznej przynosi odbiorcom przemysłowym korzyść finansową i przyczynia się do stabilizowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W przypadku niedoborów mocy w systemie, potencjalna redukcja przez Citronex w każdej godzinie mocy zakontraktowanej przez Polenergię Obrót, oznacza możliwość dostarczenie w każdej godzinie energii elektrycznej dla blisko 80 tysięcy gospodarstw domowych.

 Realizacja usługi DSR obok już realizowanych usług systemowych odbudowy KSE potwierdza, że Polenergia jest kluczowym uczestnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wspierającym jego bezpieczeństwo

 

  Polenergia Obrót - spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Od października 2013 roku jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, systematycznie zwiększającym liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. Polenergia Obrót jako pierwsza spółka w Polsce w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie.

 

Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających              w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł oraz dystrybucji, i obrotu energią elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. Więcej informacji: www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów Grupa Polenergia:

Robert Stankiewicz
e-mail: rs@beableto.pl
tel. +48 601 811 087

 Kontakt dla mediów Polenergia dla Klienta:

Beata Buc
e-mail: bbuc@tailorsgroup.pl
tel. +48 531 745 322

wróć