Photon Energy uruchamia swoją pierwszą wielkoskalową instalację fotowoltaiczną w Rumunii

Photon Energy uruchamia swoją pierwszą wielkoskalową instalację fotowoltaiczną w Rumunii

►      Spółka ukończyła i przyłączyła do sieci swoją pierwszą w Rumuni elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,7 MWp, zlokalizowaną w pobliżu miejscowości Şiria.

►      Na całym świecie spółka posiada i eksploatuje obecnie 89 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 97,6 MWp.

►      Szacowana roczna produkcja elektrowni w Sirna to ok. 8,7 GWh, co w oparciu o bieżące kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim, powinno przełożyć się na przychody w wysokości 1,4 mln EUR w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Amsterdam/Bukareszt – 23 lutego 2023 r. Photon Energy Engineering Romania S.R.L. – rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) – ukończyła i przyłączyła do sieci pierwszą w Rumunii własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,7 MWp, zlokalizowaną w gminie Șiria.

Wysokosprawne dwustronne moduły fotowoltaiczne zamontowane na jednoosiowych trackerach będą dostarczać do sieci zarządzanej przez Enel E-Distributie Banat około 8,7 GWh energii odnawialnej rocznie. Energia wytwarzana w elektrowni będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym. Przychody ze sprzedaży energii z nowej instalacji szacowane w oparciu o kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim, powinny w okresie najbliższych 12 miesięcy osiągnąć poziom 1,4 mln EUR.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani oddaniem do użytku naszej pierwszej elektrowni w Rumunii, jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, co przyczynia się do wzrostu naszych przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

„Uruchomienie tej instalacji stanowi kolejny, ważny krok w rozwoju naszego portfela własnych elektrowni (IPP), będąc jednocześnie istotnym kamieniem milowym dla Photon Energy na rumuńskim rynku energii odnawialnej, gdzie w najbliższych miesiącach planujemy uruchomić kolejne instalacje o mocy około 26 MWp, zwiększając nasz portfel do ponad 120 MWp” – dodał.

Położona w pobliżu miejscowości Şiria w rumuńskim okręgu Arad elektrownia zajmuje obszar ponad 9,3 ha i jest wyposażona w ok. 10 600 modułów fotowoltaicznych. Elektrownia jest własnością i jest zarządzana przez Siria Solar S.R.L., spółkę celową, której wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Portfel własnych instalacji (IPP) Photon Energy obejmuje obecnie 89 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 97,6 MWp. Aktualnie energia wytwarzana przez elektrownie o łącznej mocy ponad 80 MWp sprzedawana jest w oparciu o ryzyko rynkowe (poza systemami wsparcia).

Obecnie spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 912 MWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 220 MWp w Rumunii, z czego instalacje o mocy 25,8 MWp mają zostać oddane do użytku w nadchodzących miesiącach. Spółka oczekuje, że pozostałe rumuńskie projekty, które są obecnie w fazie dewelopmentu zostaną wybudowane i oddane do użytku w latach 2023-2024, co czyni rynek rumuński znaczącym ogniwem w realizacji celu spółki, jakim jest zwiększenie mocy zainstalowanej portfela własnych instalacji wytwórczych (IPP).


 

O firmie Photon Energy – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 125 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje
o łącznej mocy 97,6 MWp. Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 912 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce
i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Ina główna linia biznesowa grupy - Photon Water - dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami
i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się
w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

 


Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

 

 

wróć