EHPA: W 2022 r. padł kolejny rekord – 3 miliony sprzedanych pomp ciepła w 2022 roku, przyczyniając się do realizacji celów REPowerEU

EHPA: W 2022 r. padł kolejny rekord – 3 miliony sprzedanych pomp ciepła w 2022 roku, przyczyniając się do realizacji celów REPowerEU

EHPA: W 2022 r. padł kolejny rekord – 3 miliony sprzedanych pomp ciepła w 2022 roku, przyczyniając się do realizacji celów REPowerEU

  Europejski rynek pomp ciepła pobił nowy rekord w 2022 roku, według wczesnych danych z 16 rynków*, z około 3 milionami sprzedanych jednostek. Dane dla 2022 roku zebrane przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazują na wzrost o prawie 38%, więcej niż w poprzednim roku, kiedy to bezprecedensowy wzrost sprzedaży rocznej wyniósł 34%. Łączna liczba podłączonych pomp ciepła do ogrzewania (zarówno powietrze-powietrze, jak i „hydronicznych” lub wodnych) oraz pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w Europie wynosi obecnie około 20 milionów. Zapewniają one ogrzewanie około 16% europejskich budynków mieszkalnych i komercyjnych**.

 Liczba pomp ciepła sprzedanych w 2022 roku zastępuje około 4 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego, co pozwala uniknąć około 8 milionów ton (Mt) emisji CO2. Cały europejski zasób pomp ciepła pozwala obecnie uniknąć 54 Mt CO2 – co odpowiada mniej więcej rocznym emisjom Grecji. Ten nadzwyczajny wzrost będzie prawdopodobnie kontynuowany, biorąc pod uwagę potrzebę dekarbonizacji w świetle zagrożenia klimatycznego i odejścia od paliw kopalnych, jak określono w planie REPowerEU. Pilną potrzebę działania potwierdza rządowe wsparcie dla transformacji energetycznej w ciepłownictwie w całej Europie.

 Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) powiedział:

„Rok 2022 był fenomenalny. Spektakularny wzrost sprzedaży pomp ciepła jest świadectwem innowacyjnego i zrównoważonego sektora, który robi wszystko, aby zwiększyć wydajność, a co za tym idzie, tworzy miejsca pracy, wspomaga działania na rzecz klimatu i stabilizuje rachunki za energię. Wciąż jednak wiele osób w Europie nie posiada jeszcze pompy ciepła z różnych powodów, począwszy od tego, że sektor działa na granicy możliwości, poprzez koszty wstępne, aż po brak jasnych informacji. Ściśle współpracujemy z koalicją organizacji i Komisją Europejską, aby zbudować unijny plan pomp ciepła, który zajmie się tymi punktami krytycznymi”.

 Wielkość sprzedaży w 2022 r. została zrealizowana w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, w którym zainteresowane strony w całym łańcuchu wartości pracują na granicy możliwości, a łańcuchy dostaw wymienników ciepła, wentylatorów, sprężarek i półprzewodników są napięte do granic możliwości. Na poziomie użytkownika końcowego należy zająć się lukami informacyjnymi oraz kwestiami kosztów początkowych i operacyjnych, aby zapewnić stały popyt w przyszłości. Zainteresowane strony z branży produkcyjnej i stowarzyszenia branżowe współpracują z ośrodkami analitycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu wniesienia wkładu w przygotowywany przez Komisję Europejską plan dotyczący pomp ciepła, aby zapewnić rozwiązanie tych kwestii.

 Niektóre z tych barier można złagodzić na poziomie bardziej lokalnym. Organizacje branżowe i pracownicze w całej Europie rozpoczęły inicjatywy szkoleniowe i przekwalifikowania, aby stworzyć więcej instalatorów i przeszkolonych pracowników, tym samym przyczyniając się do europejskiego roku umiejętności i unijnego paktu na rzecz umiejętności. 


Pod względem wzrostu sprzedaży liczby pomp ciepła do ogrzewania w porównaniu z rokiem 2021 Polska prowadzi z dość znacznym zapasem – z wartością +102% w stosunku do sprzedaży z roku 2021, a następnie Czechy (99%), Holandia (+80%), Belgia (+66%), Szwecja (+60%), Austria (+59%), Niemcy (+53%) i Finlandia (+52%). Druga grupa krajów wykazuje silny wzrost w przedziale 20-40%: Wielka Brytania (40%, ale na podstawie szacunków, a nie oficjalnych danych), Włochy (+37%), Norwegia (+25%), Hiszpania (+21%), Szwajcaria (+22%) oraz Dania i Francja (obie +20%).

           

     Sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania w 2022 r. w wybranych krajach:

 


Kraj

Liczba sprzedanych pomp ciepła w 2022 r.

Wzrost sprzedaży
w 2022 r. – w % sprzedanych pomp ciepła ponad wartość sprzedaży w 2021 r.

Wzrost sprzedaży
w 2022 r. – liczba sprzedanych pomp ciepła ponad wartość sprzedaży w 2021 r.

Austria

49 204

+59%

+ 18 227

Belgia

32 965

+66%

+ 13 121

Czechy

60 065

+99%

+ 29 886

Dania

88 833

+20%

+ 14 892

Finlandia

196 359

+52%

+ 66 984

Francja

462 672

+20%

+ 76 176

Niemcy

 236 000

+53%

+ 82 000

Włochy

 502 349

+37%

+ 134 429

Holandia

123 208

+80%

+ 54 796

Norwegia

156 295

+25%

+ 31 267

Polska

195 480

+102%

+ 98 540

Portugalia

29 969

+17%

+ 4 357

Szwecja***

215 373

+60%

+ 81 875

Szwajcaria

41 209

+22%

+ 7 505

Hiszpania

161 800

+21%

+ 28 189

Wielka Brytania****

 59 862

+40%

+ 17 103

 

 Liczba pomp ciepła na 1000 gospodarstw domowych, sprzedanych w 2022 r. w poszczególnych krajach (liczba gospodarstw domowych na podstawie danych z 2021 r.)

  Zdaniem Pawła Lachmana – prezesa zarządu PORTPC, „W 2022 r. pompy ciepła były w Polsce technologią drugiego wyboru w istniejących budynkach jednorodzinnych, a w niektórych zastosowaniach np. w nowych budynkach stały się technologią pierwszego wyboru”.

 EHPA publikuje coroczny raport rynkowy, który szczegółowo omawia sprzedaż różnych typów pomp ciepła w poszczególnych krajach. Edycja 2023, która prezentuje dane z roku 2022, będzie dostępna jeszcze w tym roku. Poprzednie edycje (dostępne dla członków EHPA i akredytowanych dziennikarzy) oraz więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.ehpa.org/market-data/ lub skontaktować się z marketreport@ehpa.org

W kwestiach dotyczących polskiego rynku pomp ciepła prosimy o kontakt pod adresem biuro@portpc.pl

 * Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.
** Stopy wzrostu obliczono na podstawie porównania sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania z danymi dostępnymi dla EHPA w momencie publikacji. Wskaźniki wzrostu przedstawione w poszczególnych krajowych komunikatach prasowych mogą się różnić w wyniku porównania sprzedaży dla poszczególnych segmentów rynku. Ogólna liczba 3 mln łączy 2,7 mln pomp ciepła do ogrzewania i około 320 000 pomp ciepła do podgrzewania wody. W przypadku Estonii, Węgier, Irlandii, Litwy i Słowacji dodane szostały ich liczby sprzedaży z 2021 r., aby uzyskać całkowitą liczbę.
*** Obliczenia dotyczące pomp ciepła w Szwecji obejmują teraz pompy ciepła typu powietrze-powietrze, dlatego wyświetlany wzrost jest tak znaczący.
**** Dane Wielkiej Brytanii nie są oficjalne, lecz stanowią szacunek oparty na opinii ekspertów.

---

[Źródło: EHPA, PORT PC]

 O EHPA:

EHPA to stowarzyszenie branżowe z siedzibą w Brukseli, którego celem jest promowanie świadomości i właściwe wdrażanie technologii pomp ciepła na europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

EHPA jest głosem europejskiego sektora pomp ciepła, pracuje nad kształtowaniem polityki UE, która pozwala sektorowi pomp ciepła rozkwitać, a pompom ciepła stać się numerem jeden w ogrzewaniu i chłodzeniu do 2030 roku.

EHPA wspiera, komunikuje i zapewnia ekspercki wkład polityczny, techniczny i ekonomiczny dla władz europejskich, krajowych i lokalnych oraz dla naszych członków. 

Stowarzyszenie organizuje wydarzenia na wysokim szczeblu, jest liderem lub partnerem w wielu projektach UE. Wszystkie działania mają na celu przyspieszenie rozwoju rynku pomp ciepła do celów ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody.

 

Więcej informacji o EHPA na stronie: www.ehpa.org

 

O PORT PC:

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych zgodnie z poziomem uznanym w skali europejskiej. PORT PC od 2012 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI. PORT PC jest członkiem założycielem Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej Budynków (od 2018 r.).

 

Więcej informacji o PORT PC na stronie: www.portpc.pl

wróć