Columbus sprzedał kolejny portfel farm i zredukował swoje zobowiązania finansowe

Columbus sprzedał kolejny portfel farm           i zredukował swoje zobowiązania finansowe

W ramach kolejnej transzy transakcji z ENGIE Zielona Energia spółka Columbus Energy sprzedała 17,5 MW farm. Z pozyskanego kapitału Columbus spłacił ponad 70 mln zł Zielonych Obligacji.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w grudniu 2022 r., Columbus Energy S.A. zrealizował kolejną transzę sprzedaży portfela projektów farmowych do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Tym razem, w ramach transakcji sprzedano 100% udziałów w 12 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW.

Środki pozyskane ze sprzedaży projektów farmowych zostały wykorzystane przez spółkę z Grupy Columbus - New Energy Investments sp. z o.o. na wykup wszystkich wyemitowanych obligacji serii A, za łączną kwotę 70 532 437,50 zł. Tym samym całość wyemitowanych obligacji serii A (tzw. Zielonych Obligacji) została umorzona.

- Zgodnie z zapowiedzią, sprzedajemy część naszych aktywów, aby poprawić strukturę bilansu oraz płynność w Grupie. Z pozyskanych środków spłaciliśmy wszystkie Zielone Obligacje. Tym samym nasze zadłużenie wobec instytucji finansujących zostało zredukowane do 25 mln zł obecnie. To dla nas olbrzymi wysiłek operacyjny, ale i duża satysfakcja, bo będziemy mogli skoncentrować nasze zasoby i kompetencje na tych obszarach działalności, które zapewniają szybszy zwrot z inwestycji, jak np. segment biznesowy czy ekspansja zagraniczna - twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 r. Columbus zawarł umowę z ENGIE Zielona Energia na sprzedaż projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW. Pierwsza transza transakcji objęła projekty o łącznej mocy 32,8 MW, a realizację kolejnych transz zaplanowano na 2023 r. Łączna cena transakcji wraz z subrogacją wyniesie od 97,6 do 110 mln euro.

_________

Kontakt dla mediów:

Marta Bilonowicz

PR Manager Columbus Energy S.A.
tel. 725 300 371
e-mail: marta.bilonowicz@columbusenergy.pl

 Informacje o Spółce

Columbus Energy S.A. to dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. Firma wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji. Columbus jest spółką notowaną na rynku NewConnect i jednym z największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

 
wróć