PORT PC: Pilnie potrzebujemy ogłoszenia planu KE dla pomp ciepła!

PORT PC: Pilnie potrzebujemy ogłoszenia planu KE dla pomp ciepła!

22 stycznia 2024 r. koalicja 19 organizacji europejskich, w tym stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, grup konsumenckich i think tanków, wystosowała pilny apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Organizacje ostrzegają, że nieoczekiwane opóźnienie w ogłoszeniu Planu działania na rzecz pompy ciepła, którego publikacja była wyznaczona przez KE na I kwartał 2024 r., a teraz została przełożona na czas po wyborach do Parlamentu UE, zagraża transformacji energetycznej Europy.

 Z uwagi na to, że ogrzewanie i chłodzenie budynków, zasilane obecnie w większości z paliw kopalnych, przyczynia się aż do 38% emisji dwutlenku węgla w Europie, pompy ciepła będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej, a tym samym w kształtowaniu gospodarki o zerowej emisji netto. Powszechne wdrażanie tej technologii umożliwi jednocześnie powstanie wielu nowych miejsc pracy i nowych inwestycji. Dlatego nie stać nas w tej kwestii na opóźnienia i błędy.

 Jozefien Vanbecelaere, szefowa ds. UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła EHPA, stwierdziła ─ Sektor pomp ciepła potrzebuje bardziej stabilnej polityki, aby przyspieszyć przejście od paliw kopalnych i importu energii do czystego ciepła i niezależności energetycznej. Odsunięcie planu, który może dostarczyć KE, jest błędem. Wzywamy komisję do opublikowania go dzisiaj, aby Europa wróciła na właściwe tory.

 Wiele organizacji spośród sygnatariuszy apelu przyczyniło się do opracowania w czerwcu 2023 r. dokumentu "Akcelerator pomp ciepła", określającego strategię działań na rzecz przyspieszenia wdrażania pomp ciepła. Został on przedstawiony Kadri Simson, komisarz UE ds. Energii. Był również wykorzystany jako element konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie przygotowywanego przez nią Planu działania na rzecz rozpowszechniania pomp ciepła.

 Jak podkreśla Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) ─ Opóźnienie przez KE publikacji Planu działania na rzecz pomp ciepła ─ pomimo znacznego postępu prac nad tym dokumentem oraz pilnej potrzeby ożywienia sprzedaży pomp ciepła, która w ostatnim czasie znacznie spowolniła ─ grozi pogłębieniem negatywnych tendencji na rynkach europejskich. Podważa także długoterminową jasność polityki UE, a jest ona niezbędna do uspokojenia obecnych nastrojów towarzyszących konsumentom oraz wzmocnienia i stabilnego rozwoju sektora pomp ciepła.

 Link do "Akceleratora pomp ciepła" (publikacja w j. polskim): https://portpc.pl/pdf/11Kongres/9_EU_Heat_Pump_Accelerator_final_June_2023final.pdf

 

[Źródło: PORT PC]

 O PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) działa na polskim rynku jako stowarzyszenie branżowe od stycznia 2011 r. Jej najważniejszym celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju polskiego rynku w tym obszarze − poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie najwyższych standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń technicznych (EUCERT) na poziomie uznanym w skali europejskiej.

 PORT PC opracowała i wydała 8 części wytycznych branżowych dotyczących m.in. projektowania, wykonywania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Publikuje również poradniki adresowane do branży i użytkowników pomp ciepła, cykliczne raporty z rynku pomp ciepła oraz analizy regulacji prawnych mających wpływ na branżę. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i zagranicą, propagując idee poprawy efektywności energetycznej budynków, ochrony jakości powietrza i rozwoju rynku OZE.

PORT PC od 2012 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Ponadto współpracuje z takimi organizacjami branżowymi jak niemieckie BWP, stowarzyszenie inżynierów VDI czy European Geothermal Energy Council (EGEC). Jest też członkiem założycielem Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej POBE (od 2018 r.), obejmującego 13 stowarzyszeń branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków.

Więcej informacji: www.portpc.pl

wróć