Photon Energy oddaje do użytku 10. elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii

Photon Energy oddaje do użytku 10. elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii

►      Najnowszy obiekt o mocy zainstalowanej 3,8 MWp zlokalizowany jest w Bocșa w okręgu Caraș-Severin i poszerza rumuński portfel elektrowni własnych (IPP) do 39,1 MWp.

►      W nadchodzących tygodniach spółka ma zamiar uruchomić w Rumunii kolejne trzy elektrownie o łącznej mocy 12,4 MWp.

►      Globalny portfel IPP spółki składa się obecnie z 98 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 131,1 MWp.

 

Amsterdam/Bukareszt – 1 lutego 2024 r. – Photon Energy Engineering Romania S.R.L., rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC), zakończyła budowę i przyłączyła do sieci swoją 10. elektrownię fotowoltaiczną na rynku rumuńskim. Moc nowej instalacji PV wynosi 3,8 MWp.

„Z przyjemnością ogłaszamy pomyślne uruchomienie 10. elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii, co stanowi kamień milowy naszej działalności na jednym z naszych kluczowych rynków” – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „Elektrownia Bocșa rozszerza nasz portfel własnych instalacji (IPP) w Rumunii do 39,1 MWp, a w ujęciu globalnym do 131,1 MWp.”

Nowo oddana instalacja, której roczna oczekiwana produkcja wyniesie około 5,9 GWh, wybudowana jest na konstrukcji trackerów jednoosiowych i została przyłączona do sieci E-Distribuție Banat. Energia wytwarzana w elektrowni będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli poza systemem wsparcia i bez umowy z odbiorcą końcowym.

W oparciu o bieżące kontrakty terminowe (base load) na rynku rumuńskim spółka oczekuje, że elektrownia wygeneruje przychody w wysokości 0,49 mln EUR w 2024 r.

Zlokalizowana w pobliżu Bocșa (okręg Caraș-Severin), elektrownia zajmuje teren 5,6 hektara i jest wyposażona w łącznie 6160 modułów fotowoltaicznych typu bi-facial. Elektrownia należy do spółki celowej, której wyłącznym udziałowcem jest Photon Energy Group.

Portfel elektrowni własnych (IPP) Photon Energy obejmuje obecnie 98 elektrowni słonecznych
o łącznej mocy 131,1 MWp.

Spółka realizuje obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 1,2 GWp w Australii i na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym około 220 MWp w Rumunii, z czego 12,4 MWp jest na zaawansowanym etapie budowy.

Na rynku rumuńskim Photon Energy oferuje szeroki zakres usług dla branży fotowoltaicznej, w tym rozwój projektów, usługi EPC (projektowanie i budowę instalacji) oraz O&M (usługi technicznego utrzymania). Ponadto, firma dystrybuuje najlepsze w swojej klasie komponenty fotowoltaiczne
i buduje dachowe instalacje fotowoltaiczne dla klientów komercyjnych i przemysłowych.

 

 

 

O firmie Photon Energy – photonenergy.com

Photon Energy Group dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku, Photon Energy zbudowała i uruchomiła elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 150 MWp oraz posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 131,1 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 1,2 GWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania instalacji PV o mocy 680 MWp na całym świecie. Poprzez swoją spółkę zależną Lerta, Grupa posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Serbii. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego OSP z zakontraktowaną mocą 389 MW na 2024 r., a poprzez swoją Wirtualną Elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy ponad 420 MW. Inna główna linia biznesowa Grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie,
a także na XETRA, wiodącej niemieckiej platformie transakcyjnej online. Siedziba Photon Energy Group znajduje się
w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

 

Kontakt dla mediów:

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Kontakt dla inwestorów:

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

wróć