Photon Energy złożył prospekt emisyjny do AFM w związku z planem przejścia na rynki główne w Warszawie i Pradze

Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań…

ML System: branże PV i BIPV mają szansę znaleźć się w gronie popandemicznych zwycięzców

Z danych zebranych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wynika, że moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 175 proc. rok…

BOŚ wprowadza nową edycję kart z wizerunkami chronionych zwierząt

Bank Ochrony Środowiska wprowadza nową edycję kart z wizerunkami dziewięciu objętych w Polsce całkowitą ochroną gatunkową ptaków i…

Photon Water wdraża innowacyjną technologię oczyszczania wody w Jaworznie

Photon Water, spółka zależna od Photon Energy, bierze udział w finansowanym przez UE projekcie LIFEPOPWAT, ukierunkowanym na wdrożenie…

ML System: chcemy zwiększać moce wytwórcze

Jak wynika z tegorocznej analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej, przedstawionej w opracowaniu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, połowa firm z…

Nowa strategia ML System zakłada osiągnięcie ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r.

W ramach przyjętej strategii na lata 2020 - 2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na…

ML System z umową o wartości 28,3 mln zł w sektorze publicznym

ML System podpisał z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowę o wartości 28,3 mln zł netto na modernizację energetyczną…

Akcjonariusze ML System podjęli decyzję o emisji akcji

Akcjonariusze ML System podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 lipca, podjęli decyzję o publicznej emisji do 730 tys. akcji w trybie…
wyników: 18(strona 2/2)