Film promocyjny Gminy Białowieża

Film promocyjny Gminy Białowieża "BIAŁOWIEŻA W SERCU PUSZCZY" Realizacja Piotr Nesterowicz

Obszar Ochrony Ścisłej

Obszar Ochrony Ścisłej położony jest w centralnej części Puszczy Białowieskiej w widłach rzek Hwoźnej oraz Narewki poprzez które sąsiaduje…

Rezerwat Pokazowy Żubrów

W Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego w dużych zagrodach przebywają najwięksi przedstawiciele ssaków Puszczy…

Ściezka Żebra Żubra

Pierwsza leśna ścieżka została wybudowana w latach 1978 - 1980 wg projektu leśniczego Jacka Wysmułka. Rosną przy niej pomnikowe drzewa.…

Miejsce Mocy

Uroczysko nazwane „Miejscem Mocy” wyróżnia się niezwykłymi formami drzew i krzewów oraz  nietypowym kamiennym kręgiem. Według miejscowych…

Żubr w Puszczy Białowieskiej

Żubr białowieski należy do linii nizinnej (Bison bonasus). Ciężar dorosłych samców waha się od 440 do 920 kg. Wysokość w kłębie dochodzi…

Puszcza Białowieska

Gmina Białowieża położona jest w całości na obszarze Puszczy Białowieskiej, która stanowi rozległy kompleks leśny położony po obu stronach…
wyników: 7