Trasa 1

Trasa 1

Trasa 1.
Długość: ok. 20km
Czas przejazdu: 2,5-3,0 h
Nazwa: "Trasa folwarków"
Oznaczenie: czerwone

START W BIERUTOWIE - Wyjeżdżamy czerwonym szlakiem PTTK z dziedzińca zamku. Szlakiem oznaczonym kierujemy się na północ miasteczka w ulicę wodną. Dojeżdżamy do końca ulicy, która krzyżuje się z nieutwardzoną ulicą Północną. Jesteśmy już poza zabudową osiedla domków jednorodzinnych i jedziemy dalej na wprost wzdłuż ogródków działkowych drogą polną. Tu przydaje się rower z szerszym bieżnikiem przy oponach. Po około 4 km, kierując się na północ dojeżdżamy do Gorzesławia.

GORZESŁAW - wjeżdżamy do wsi obok budynków dawnej szkoły i kościoła. Na terenie wokół kościoła można na chwilę przysiąść i odpocząć w cieniu starej budowli wybudowanej w stylu gotyckim (architektonicznie zbliżonym do kościoła Św. Katarzyny w Bierutowie). Po przerwie wracamy na trasę. Od kościoła wyjeżdżamy na ulicę asfaltową i kierujemy się na prawo do pierwszego skrzyżowania. Tu skręcamy w lewo i dalej asfaltem jedziemy do zabudowań folwarcznych po byłym PGR- niewiele ponad 1 km. Między budynkami hodowlanymi zjeżdżamy z asfaltu i kierujemy się dalej na wprost. Teraz jedziemy już żwirową, dość szeroką drogą wysadzaną drzewami. Kolejne 2 km i jesteśmy na drodze asfaltowej relacji Stronia - Wabienice.

STRONIA - Aby zobaczyć późnoromański kościółek wiejski wyjeżdżając na asfalt musimy skręcić w lewo. Po 1km dojeżdżamy do skrzyżowania ulicy wiejskiej i drogi do Zarzyska i Oleśnicy, przy którym stoi kościół. Budowla ma generalnie kształt rotundy, co umiejscawia ją wśród najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Ponadto do rotundy dobudowane są przybudówki i wieża z czasów późniejszych.
Jesteśmy w tej chwili w centralnej części wsi. Gdy już nacieszymy zmysły kamiennymi murami rotundy ruszamy do Wabienic. Opuszczamy Stronie w kierunku, z którego przyjechaliśmy do wsi. Mamy do przejechania 4 km.

WABIENICE - Wjeżdżamy do wsi od północnego- zachodu w sam środek na główne skrzyżowanie. Naprzeciwko zobaczymy kościół rzymsko-katolicki wraz z cmentarzem.
Teraz skręcamy w prawo i przejeżdżając wzdłuż zadbanych zagród kierujemy się w stronę Bierutowa. Jesteśmy na najżyźniejszych terenach gminy, więc po obu stronach drogi widzimy łagodnie pagórkowate pola i łąki. Z Wabienic do Bierutowa trzeba przejechać jeszcze 7 km.

Do miasta wjeżdżamy od strony ulicy Żeromskiego, którą możemy dojechać do Podzamcza i samego zamku.
Udanej wycieczki !!!

wróć