Szlak czerwony

Szlak czerwony

Szlak czerwony z Oleśnicy wchodzi na teren gminy z zachodu od strony wsi Cieśle, prowadzi polną drogą na pd.- wsch. Wzdłuż granicy gminy, następnie skręca na wsch. I doprowadza do Stroni (od Cieśli 5 km, od granicy gminy 2,5 km). W Stroni koło kościoła skręca na pd. Szosą, za wsią opuszcza szosę prowadząc polną drogą do Gorzesławia (od Stroni 3,5km). Tu skręca na wsch. I po dojściu do szkoły, naprzeciw kościoła skręca znów na pd. W polną drogę do Bierutowa. Tu prowadzi ul. Wodną przez przejazd kolejowy (od Gorzesławia 4 km) do ul. Wrocławskiej, nią do Spacerowej. Spotyka tu dochodzący z przeciwnej strony szlak żółty i skręca na zach., razem z żółtym prowadzi aleją lipową do granicy parku w Kijowicach (od ul. Wrocławskiej 1,2 km). Obok płotu parku prowadzi na pn. do drogi wiejskiej przez Kijowice, która znów na zach. Doprowadza do szosy przy przystanku PKS. Tu szlak żółty idzie na pn.-zach., a czerwony na pd. Szosą przez dolinę Widawy do Kruszowic. Przecina skrzyżowanie k. Przystanku PKS ( od Kijowic 2 km) i prowadzi dalej na pd. Drogą w las. W lesie na porębie (ok. 300m od szosy Karwiniec - Posadowice (od Kruszowic 2km, od Bierutowa 6 km). Przecina szosę i obok parkingu leśnego skręca w leśną drogę na pd. Tą drogą doprowadza do Radzieszyna przy jego zach. Krańcu (od parkingu 5 km). Przecina główną drogę we wsi i prowadzi dalej na pd.-zach. Polną drogą do Miłocic. Po 0,5 km opuszcza teren gminy (do Miłocic pozostało jeszcze 1,5 km). Ogólna długość szlaku na terenie gminy wynosi ok. 21 km.

wróć