Gmina Braniewo położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, u ujścia dwóch rzek: Pasłęki i częściowo Baudy. Jest to gmina przygraniczna leżąca nad Zalewem Wiślanym. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Braniewo. Dominującą sferą działalności gospodarczej jest rolnictwo i częściowo rybołówstwo. Korzystne położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie duża szansa jest dla agroturystyki. Na terenie gminy Braniewo znajduje się przejście graniczne w Gronowie łączące ją z Obwodem Kaliningradzkim. Jest to przejście drogowe.
Przez gminę przechodzi również kolejowe przejście graniczne Elbląg - Braniewo - Kaliningrad.
Dużą szansą rozwoju dla terenów przygranicznych jest działające tutaj przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo 2.

Szanse wynikające z położenia:

  • położenie w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski oraz postulowanego Zielonego Pierścienia Europy
  • położenie w strefie nadgranicznej
  • dostęp do Zalewu Wiślanego