Jest to gmina należąca do powiatu elbląskiego, leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.Od wschodu ograniczona jest doliną rzeki Pasłęki stanowiącej Obszar Chronionego Krajobrazu.Od południa zaś ograniczona jest doliną rzeki Wąskiej , ze stokami i rozcięciami erozyjnymi strefy krawędziowej Pojezierza Iławskiego ze wzgórzami morenowymi w rejonie Ząbrowca i Lesisk.Obszar ten charakteryzuje się dużym udziełem terenów o spadkach przekraczających 10% i stanowi w większości Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej , na którym znajdują się dwa jeziora:j.Zimnochy (malownicze jezioro  z rozbudowującą  się infrastrukturą rekreacyjną) i j.Okonie.Jest to gmina rolnicza ,mająca  korzystne warunki do rozwoju  rolnictwa,zwłaszcza rolnictwa ekologicznego.Najwyższe wzniesienie na terenie Gminy to Czubatka(169 m n. p.m.)położone na zachód od wsi Ząbrowiec, drugą z kolei jest góra między wsią Lesiska a Gwiździny (166m n.p.m.) i góra Bochenek(155 m n.p.m.)położona na południe od tej wsi.Czyste środowisko oraz znaczny stopień zalesienia gminy (ponad 20%)sprzyjają rozwojowi turystyki krajoznawczej.Gmina ma wspaniałe warunki do wypoczynku dla osób lubiących ciszę,spokój i przyrodę.Można uprawiać,łowiectwo i korzystać z bogactwa runa leśnego.

 

 

 

Gmina Godkowo ma obszar 166,74 km,w tym:

-użytki rolne:71%

-użytki leśne:20%

Gmina stanowi 11,66% powierzchni powiatu.


Gmina Godkowo liczy 3 462 ludności (stan na 31.12.2011)