Zespoły dworskie i dworsko-parkowe

Zespoły dworskie i dworsko-parkowe

 
   Murowany dwór wybudowany w 1830r należący niegdyś do właścicieli Sarnak a obecnie przebudowany jest w posiadaniu Nadleśnictwa Sarnaki.    Zespół dworsko-parkowy w Klimczycach (Kasztel) wybudowany w 1840r w stylu gotyku angielskiego zachowany do dzisiaj w dobrym stanie. Budynek dworu otacza park krajobrazowy, w którym zachowały się alejki, polany, staw oraz liczny starodrzew. Na obrzeżach parku zlokalizowana jest drewniana oficyna oraz figura NMP
  Zespół dworsko-ogrodowy w Zabużu obejmujący dwór zbudowany w ok. 1890r, resztki parku i ogrodu oraz zabudowę gospodarczą. Na zespół składa się budynek dworu, stajnia, stróżówka, resztkowo zachowany starodrzew parku, aleja dojazdowa-lipowa oraz szpalery starodrzewu okalające dwór i ogród.
      Należy również wspomnieć o zespole folwarcznym w Klimczycach-Kolonii, gdzie do dziś istnieje murowany z kamienia spichlerz z XVIIIw., przebudowany w XIXw. na budynek mieszkalny oraz towarzysząca mu zabudowa gospodarcza. Na uwagę zasługuje także drewniany czworak należący dawniej do majątku Klimczyce. Zachowany w bardzo dobrym stanie i funkcjonujący dotychczas jako dom mieszkalny.
           W Terlikowie znajduje się jedyny zarejestrowany zespół zabudowy zaścianka szlacheckiego, należący do rodziny Soszyńskich. Zespół składa się z kilku budynków mieszkalnych, z których jeden najprawdopodobniej dwór datowany jest na przełom XVIII-XIXw. Budynki mieszkalne i gospodarcze rozrzucone są nieregularnie, przemieszane z nową zabudową. Do elementów kompozycji zespołu należy również rozproszona zieleń oraz przepusty wodne i sadzawki

wróć