Pole bitwy z 1863 roku

Pole bitwy z 1863 roku przy drodze do Sosnowicy na południe od wsi. W sierpniu 1863 roku, gdy Karol Krysiński twórca obozu powstańczego we wsi…

Kurhan „Szwedzka Mogiła”

W lesie koło Zienek znajduje się kurhan „Szwedzka Mogiła”, zabezpieczający pochówek szkieletowy ludności kultury trzcinskiej z II okresu…

Cmentarz wojenny z 1915

Cmentarz wojenny z 1915 roku położony w polu na wschód od drogi Łęczna – Sosnowica ze śladami mogił ziemnych

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

W Starym Orzechowie znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (1915r.) urządzony na skraju drogi Łęczna - Sosnowica. Na kopcu…

Cmentarz prawosławny z końca XIX wieku

Cmentarz prawosławny z końca XIX wieku wpisany do ewidencji zabytków.

Cmentarz kościelny w Sosnowicy

Cmentarz kościelny w Sosnowicy założony w czasach zaboru austriackiego, na początku XIX wieku. Jest miejscem spoczynku wiernych z terenu parafii…

Spichlerz drewniany w Górkach

Spichlerz drewniany w Górkach charakterystyczny dla regionu Polesia Zachodniego, prawdopodobnie z końca XIX wieku.

Park leśny w Sosnowicy Lasek

Park leśny w Sosnowicy Lasek został założony przed I wojną światową. Zachowały się aleje spacerowo-leśne połaczone ze stawami oraz…

Aleja wzdłuż ulicy. Mickiewicza oraz Staw Hetman

Aleja wzdłuż ulicy. Mickiewicza oraz Staw Hetman znajdujące się na terenie miejscowości Sosnowica. Został wpisany do rejestru zabytków jako…

Dworek zarządcy stawów rybackich

Dworek zarządcy stawów rybackich – tzw. „Rybakówka” w Libiszowie. Obiekt z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego z początku XX…
wyników: 17(strona 1/2)