Najwcześniejsze zapiski o Sterdyni pochodzą z 1446 roku. Wymieniona jest ona w spisie parafii łuckiej, archidiakonu brzeskiego w dziale podlaskim. Sterdyń posiadała prawa wsi targowej, a w latach 1737 - 1869 posiadała prawa miejskie, co potwierdza zachowany do czasów obecnych w centrum Sterdyni rozległy, prostokątny plac - rynek ze skwerem. Na tym placu znajduje się okazały obelisk upamiętniający 100 rocznicę uwłaszczenia chłopów oraz głaz - pomnik poświęcony bohaterskiej walce żołnierzy Armii Krajowej Dzieje ziemi sterdyńskiej wiążą się z historią trzech wielkich rodów: Kiszków, Ossolińskich i Krasińskich. Im to Sterdyń zawdzięcza rozwój i sławę. W latach 70-tych XIX wieku Sterdyń stanowiła jeszcze centrum północnej części powiatu sokołowskiego, posiadając zasobny dwór, kościół murowany, sąd gminny, pocztę, aptekę, murowany szpital na 35 łóżek. Niestety na przełomie wieków straciła na znaczeniu, gdy sąd gminny przeniesiono do Kosowa Lackiego, a szpital został bezpowrotnie zamknięty w 1907 roku. W 1915 roku wycofujące się wojsko rosyjskie spaliło znaczną część miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ludność Sterdyni i okolic, odbudowała osadę i zaczęła rozwijać działalność społeczną i gospodarczą. Mimo rozwoju nie uzyskała jednak ówczesnej świetności. Terytorium gminy Sterdyń zarówno w trakcie rozbudowy jak i w okresie międzywojennym było zdecydowanie obszerniejsze Obecnie gmina Sterdyń zajmuje powierzchnię 13 003 ha z czego połowę stanowią grunty orne. Lasy zajmują tu powierzchni 2617 ha (20% ogólnej powierzchni) w tym lasy państwowe 243 ha, lasy prywatne 1981 ha i lasy pozostałych właścicieli 393 ha. Część terenu Gminy Sterdyń położona jest w obszarze chronionym Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Są to najcenniejsze fragmenty Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych tej części Polski, charakteryzujący się bogatą bioróżnorodnością i unikalnymi formami krajobrazu naturalnego. Wójt Gminy Witam na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Sterdyń Akty prawne Dziennik Ustaw Monitor Polski Ciekawe linki Pogoda w Gminie www.e-tvbug.pl Powszechny spis rolny