Wyczyść

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Park został utworzony w 1991 roku przez Wojewodę Gorzowskiego. Powierz­chnia Parku wynosi prawie 24 tys. ha, wraz z otuliną stanowi ponad 55 tys.…

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy to jeden z jedenastu parków wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,…

Bolimowski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1986 roku, kilkakrotnie powiększany, Bolimowski Park Krajobrazowy liczy dziś wraz z otuliną 23 614 ha, z czego ponad 60%…

Brodnicki Park Krajobazowy

BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał w byłym…

Brudzeński Park Krajobrazowy

Został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 roku. Obecnie funkcjonuje na podstawie…

Cedyński Park Krajobrazowy

Cedyński Park Krajobrazowy utworzony został 1 kwietnia 1993 roku, Rozporządzeniem Wojewody Szczecińskiego. Park obejmuje teren o po­wierzchni…

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, w południowo - zachodniej części Gór Świętokrzyskich,…

Chojnowski Park Krajobrazowy

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z dwóch parków krajobrazowych leżących blisko Warszawy. Utworzony został 7 czerwca…

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowico - Rożnowski Park Krajobrazowy to jeden z jedenastu parków wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa…
wyników: 126(strona 1/13)