Żelazowice

Żelazowice – są położone 5 km na zachód od Białaczowa, zajmują powierzchnię 747 ha i zamieszkuje je 354 mieszkańców. W połowie XV w.…

Zakrzów

Zakrzów- w XVI wieku miejscowość te zamieszkiwała szlachecka rodzina Załuskich. wybudowali oni dwór, natomiast liczne wzmianki o samej rodzinie…

Wąglany

Wąglany należące do gminy i parafii Białaczów najprawdopodobniej powstały za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Ongiś były własnością…

Radwan

Radwan – był wsią należącą do parafii Białaczów, lecz Jan Długosz wymienia go wśród wiosek należących do parafii Żarnów. Stanowiła…

Ossa

Ossa – pierwsza informacja o tej wiosce zawarta jest w księdze poborowej z 1578 roku. W tym czasie był w niej jeden łan kmiecej roli i 2…

Miedzna Drewniana

Miedzna Drewniana– przez Jana Długosz nazywana Miedzną Dużą, położona jest nad brzegiem rzeki Wąglanki. W XV wieku jej właścicielem był…

Skronina

Skronina jest jednym z 14 sołectw Gminy Białaczów liczy 909 mieszkańców, obecnie zajmująca powierzchnię 1 261 ha. Nazwa ta pochodzi od skronia…

Sobień

Sobień – znajduje się w odległości 5 km od Białaczowa. W 1578 roku Sobień stanowił własność Mateusz Załuskiego i liczył 5 łanów…

Sędów

Sędów –  jest odległy od Białaczowa o około 7 kilometrów. Według Długosza wioska nosiła nazwę „Szadów”, była własnością…

Parczówek

Parczówek - położony nad rzeką Drzewiczką. Wieś nie jest duża. Kiedyś były tu aż trzy młyny. Pozostałości jednego z nich wciąż widać…
wyników: 12(strona 1/2)