Kopia groty z Lourdes

Kopia groty z Lourdes

      Szczególnie chętnie odwiedzana przez turystów i pątników jest replika groty Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Położona jest na niewielkim, starannie zagospodarowanym wzniesieniu, około 200 metrów od kościoła w Porąbce Uszewskiej. Odprawiane są tam nabożeństwa maryjne i inne uroczystości religijne. W centralnej części groty znajduje się ołtarz, a we frontowych ścianach - źródła z cudowną wodą z Lourdes. Elewacja zewnętrzna wykonana jest z surowego kamienia imitującego naturalną skałę.

      Do Porąbki Uszewskiej przybywa co roku kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Przy alejkach spacerowych, wytyczonych poniżej groty, znajdują się figury Matki Bożej oraz św. Maksymiliana Kolbe. Obok groty stoi pomnik poświęcony ks. Janowi Palce. To właśnie on przyczynił się do rozwoju kultu maryjnego na tym terenie. Około 1900 roku jako młody wikariusz udał się z pielgrzymką do głośnego w tym czasie, francuskiego sanktuarium w Lourdes. Urzeczony jego atmosferą postanowił przenieść ją chociaż w części do swojej parafii w Porąbce Uszewskiej. W tym celu przywiózł z podróży gipsowy model groty, który posłużył jako wzór do budowy. Dzieło udało się zrealizować stosunkowo szybko. Grotę poświęcono już w 1904 roku. Jej bryła ma plan prostokąta. Wejściowa arkada z ozdobną kratą zwrócona jest w kierunku południowym. Po bokach znajdują się przybudówki, mieszczące po stronie prawej - zakrystię, po lewej – składzik, zamieniony później na Kaplicę Najświętszego Sakramentu.  We wnękach tylnej ściany Groty zawieszone są liczne wota. Przy prawej przybudówce usytuowana jest kamienna ambona z baldachimem, a przy lewej znajduje się studzienka. Dnia 8 grudnia 2003 roku biskup Wiktor Skworc wydał dekret, w którym Grotę uczynił sanktuarium. Od 2001 roku przy sanktuarium działa Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe.

wróć