Dolina Bugu

Dolina Bugu

Gmina Drohiczyn, położona na południowych krańcach województwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim, otoczona lasami, rozłożona wśród malowniczych pól i łąk, otoczona błękitną wstążką Bugu, - to wszystko składa się na  jej specyficzny klimat. Atrakcje turystyczne gminy, to przede wszystkim unikalne, bogate walory przyrodnicze niepowtarzalne w skali kraju, a nawet Europy. Naturalne koryto rzeki Bug, z pięknymi starorzeczami, wysokimi skarpami wysoczyzny morenowej, najbardziej interesujący jej odcinek Podlaski Przełom Bugu w Obszarze Chronionego Krajobrazu, wyjątkowe bogactwo fauny i flory z dużym udziałem ginących, rzadkich gatunków.  Dużą popularnością cieszą się rejsy stateczkiem po rzece, oraz przeprawa promowa łącząca Drohiczyn z woj. mazowieckim na wysokości wsi Bużyska.

wróć