Schrony bojowe Linii Mołotowa

Schrony bojowe Linii Mołotowa

Schrony bojowe linii Mołotowa z lat 1940-41 należące do ówczesnego 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego. Fortyfikacje o konstrukcji żelbetowej wzniesione w bezpośredniej bliskości granicy pomiędzy III Rzeszą , a Związkiem Sowieckim, ustalonej mocą tzw. Paktu Ribentrop-Mołotow. Na terenie miasta i bezpośrednio przyległym zachowanych jest 12 bunkrów jedno i dwu-kondygnacyjnych,  w niektórych przetrwały pancerze strzelnic.. Większość z nich jest wysadzona, ale przy zachowaniu ostrożności nadaje się do zwiedzania. W Drohiczynie jedno z umocnień usytuowane jest przy ul. Zamkowej / obok Góry Zamkowej/.

wróć