Muzeum Diecezjalne

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Diecezjalne ma swoją siedzibę w skrzydle klasztoru pofranciszkańskiego zprzełomu XVII i XVIII wieku. Zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala papieska z fotelem, na którym w 1999r. podczas ekumenii zasiadał papież Jan Paweł II. W innych salach obejrzeć można argentalia: kielichy, relikwiarze, monstrancje, pacyfikały, lichtarze, pastorały, oraz  ornaty, zabytkowe rzeźby, obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława IV, Jana Kazimierza, czy Augusta II. Wśród dokumentów także akt chrztu ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

wróć